Malin Hellkvist Sellén

MalinHellkvistSellenFoto Sofia Runarsdotter

Malin Hellkvist Sellén/MHS arbeider som koreograf i utvidet forstand. Hun utforsker koreografi som en kroppslig og språklig praksis, og prosessene starter nesten alltid som en samtale med seg selv, de medvirkende, den samtidige dansekunsten, publikum og fremfor alt med allmenheten. Hun er interessert i hvor, når og hvordan verk oppstår og arbeider metodisk for at allmenheten skal få en aktiv rolle i hennes kunstneriske virksomhet. MHS´spesialitet er både å omfavne og utfordre individet i en og samme bevegelse. MHS omformulerer grensene for hva som er mulig og bryter ned tersklene til det koreografiske rommet. Hun åpner opp sine prosjekter for den som vil, og ofte medvirker mennesker uten tidligere erfaringer fra scenisk arbeid. Hennes koreografier beveger seg blant kropper uavhengig av kjønn, alder, funksjon eller profesjon. Samtalen som bevegelse og koreografi går som en rød tråd gjennom MHS´arbeider.

MHS har arbeidet i 16 år, og etablerte seg tidlig som en toneangivende og feministisk stemme i svensk scenekunst. Blant hennes verk kan nevnes Missionären(2016), Jag minns dig som du var då(2014), Inom rimliga gränser(2010), Rosa löften(2008) og Bättre folk(2006). Mange av hennes verk er blitt umiddelbare publikumsfavoritter. I 2012 presenterte MHS sin første publikasjon Malin Hellkvist Sellén VERK 2003–2010 Texter av Hanna Wilde som omhandlet MHS arbeid. MHS og Missionären ble tildelt både Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris og Svenska Regissörsföreningens IRIS-pris 2017.

Foto: Sofia Runarsdotter