dybwikdans

Dybwigdans

Siri Dybwik startet sitt virke som dansekunstner i Stavanger i 1990. Som en naturlig forlengelse av et aktivt koreografisk virke, ble dybwikdans startet i 1999. Siden den gang har dybwikdans hatt en kontinuerlig produksjon av arbeider innen scenekunstfeltet og kompaniet har samarbeidet med en rekke kulturinstitusjoner i Norge. dybwikdans plasserer sitt uttrykk innenfor den praksis som tilhører samtidsdanse, og kompaniet streber etter å reflektere de skiftninger som er i samfunnet og i kunstfeltet.

Kompaniet er de siste årene blitt mer spesialisert og virksomheten slik den artikuleres i dag kan deles i 3: Sceniske arbeider for barn, installasjonsarbeid i uterommet med vekt på stedspesifikke installasjoner samt utvikling av unge talenter gjennom ungdybwikdans. Å utvikle nye arenaer for sceniske arbeider for de yngste har vært en tydelig drivkraft i dybwikdans sine produksjoner. Å kunne forlate den tradisjonelle scene/sal-tenkningen og utvikle arenaer som utfordrer møtet mellom utøver og barnet er tydelig fokusert i kompaniet sine to siste arbeider, Den stygge andungen (2008) og babyforestillingen Esmees Labyrint (2011). Kompaniet har også vært opptatt av å møte det barnet som ikke har sett scenekunst tidligere og gjennom egenarrangerte turnéer til små steder i Rogaland har dybwikdans utviklet nye visningsarenaer for samtidsdansen. I tillegg til egenproduserte turnéer, arbeider dybwikdans i regi av ordninger som blant annet Den Kulturelle Skolesekken. dybwikdans har også gjestet festivaler og festspill, blant annet Festspillene i Nord-Norge og Kammermusikkfestivalen i Trondheim.
Det offentlige rom er en viktig arena for dybwikdans sine installasjonsarbeider. Et annerledes møte oppstår mellom utøver og de forbipasserende/tilskuerne. Det spontane møtet mellom forbipasserende og dybwikdans sine installasjonsarbeider i uterom har vært en viktig målsetting i arbeidet med å synliggjøre og bygge opp en forståelse for samtidsdansen i Rogaland. Gjennom en kontinuerlig utforskning i uterommet siden 1997 har koreograf Siri Dybwik utviklet en sterk interesse for stedsidentitet og stedsløshet. Gjennom forskjellige metoder og uttrykk arbeider kompaniet med en utforskning av uterommet og gjennom å plassere koreografiske arbeider i forskjellige miljø oppstår det en ny forståelse for omgivelsene. Stedets historie, arkitektur, miljø og klima er viktige faktorer i den forståelsen som ligger til grunn for denne kunstpraksisen. dybwikdans har ved flere anledninger vært invitert til å skape bestillingsverk i uterommet, blant annet til Dronning Sonja sin 70-års feiring (2008) og i forbindelse med Stavanger som Europeisk Kulturby (2008). Per i dag utforsker dybwikdans nye arenaer for sine stedspesifikke arbeider i Norge og andre land.

dybwikdans ønsker å drive en kunstpraksis som er forbilledlig, både med tanke på høy kunstnerisk kvalitet i alle ledd av prosessen og også med vekt på etikk og miljøbevissthet. I ungdybwikdans møter den unge danseren den erfarne dansekunstneren og gjennom forskjellige tilnærmingsmåter deler dybwikdans sine erfaringer med neste generasjon dansere. For mer informasjon om ungdybwikdans, se eget punkt i menyen.

Kompaniet drives i dag av Siri Dybwik og ektemannen Nils Christian Fossdal. 20 år med felles erfaringer og utvikling av sceniske arbeider hvor koreografi og musikkomposisjon er i stadig utforskning danner grunnlaget for det uttrykket som artikuleres i dybwikdans sine arbeider i dag.

dybwikdans mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune, samt årlig støtte fra Rogaland fylkeskommune. Sandnes kommune har i perioden 1999 og frem til i dag støttet alle kompaniet sine arbeider.

Siri Dybwik
er utdannet fra Den Norske Balletthøgskolen under ledelse av Jorunn Kirkenær og med videreutdanning fra Østlandets musikkonservatorium. I tillegg til sitt virke som kunstnerisk leder for dybwikdans, arbeider hun som førsteamanuensis ved danseutdanningen ved UiS. Hennes fagkrets er samtidsdans og veiledning i sceniske prosesser. Det er en sterk relasjon mellom arbeidet i dybwikdans og ved UiS, mellom hennes kunstneriske praksis og hennes undervisningsmetoder. Som underviser av morgendagens dansere er hun opptatt av en praksis som avspeiler refleksjon og kontekstualisering. Som veileder ønsker hun å svare et spørsmål med et nytt spørsmål, slik at studenten kan forme sitt eget svar og bli selvstendig i sin praksis. Hun har undervisningserfaring fra flere institusjoner i Europa, blant annet Escola Superior de Danca i Lisboa. Hun er medlem i Stipendiatstyret som har ansvaret for Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Nils Christian Fossdal
er utdannet fra Rogaland musikkonservatorium og Statens Operahøgskole. Han har en sjeldent variert bakgrunn som sanger og scenisk aktør innenfor teater, musikaler, performance i Norge og med turnévirksomhet fra Europa med blant annet Gli Scapoli og Brass Bros. I tillegg har han arbeidet som komponist/lyddesigner for dybwikdans og andre, blant annet Rogaland Teater. Han har vært engasjert av en rekke institusjoner i Norge som sanger/skuespiller, blant annet spilte han en av hovedrollene i Mamma Mia! på Folketeateret i Oslo (2009). I sin praksis som komponist/lyddesigner for dybwikdans er han spesielt opptatt av samspillet mellom danseren, rommet, emosjonen og lyden. I dybwikdans har han ofte en rolle som både komponist og scenisk utøver og hans kjennskap til den fysiske dimensjonen i dybwikdans sitt uttrykk synliggjøres i en unik forståelse for musikkens funksjon i den praksis som dybwikdans søker. Hans lange erfaring med samtidsdans og musikk for dansere, får også dansestudentene ved UiS nye godt av, han underviser dansestudentene i musikk og han er også engasjert som veileder ved UiS i tverrfaglige produksjoner/sceniske prosesser.

Lulla, 08. - 15. oktober 2017