Hi Res 739952

Habib Nair Hindi

We Insist, 05. - 08. november 2009

We Insist,
05. - 08. november 2009

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 05. november - 19:00
  • 06. november - 19:00
  • 07. november - 19:00
  • 08. november - 19:00

Lydkunstner Jassem Hindi (F) og dansekunstnerne Rani Nair (S) og Mia Habib (N), begynte å jobbe med identitet som en krise, som en spenning, og ikke som et stabilt konsept, hvor de ser på hvordan man kan stille spørsmål ved og praktisere sin identitet, forstått som en ustabil nomadisk tilstand, krysset av mangfoldige lag med spenning og ulike intensiteter.

Gjennom installasjoner, scenerom, gallerirom, uterom, leiligheter, tekst og foto, jobber trioen med det som kreves og trigges av de ulike sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger de befinner i.
WE INSIST Oslo, er trioens møte mellom den sorte sceneboksen, deres kropper, sorte kabler med kontaktmikrofoner som forsterker, manipulerer og transformerer kroppens lyd, rommets stemning og vage minner om noe annet.
"Vi arbeider ikke ut i fra identitets konflikter i et politisk språk, men ut i fra form og strukturer. Vi undersøker hvordan ulike kunstneriske uttrykk »bærer» disse krisene; hvordan de manifesterer seg i kroppen, i musikk, i kunst. Vi bruker materialet disse krisene har produsert, gestene og begrensninger de har generert. En viktig del av arbeidet er derfor, gjennom nær kontakt med menneskene som har invitert oss, å samle inn maksimalt med informasjon og »spor» gjennom diskusjoner, workshops, bilder, videoer og lyd." WE INSIST

Alle forestillinger etterfølges av publikumssamtaler.

Produksjon: Mia Habib Productions / Sweet & Tender Norway
lysdesign: Ingeborg S. Olerud
Ko-produksjon: Dansens Hus, Norge, Göteborg Dans & Teater festival, Riksteatern, Sverige ,CCN de Franche-Comté à Belfort

WE INSIST er støttet av:: Norsk Kulturråd og Fond For utøvende kunstnere