Jeg er kosmos, 15. - 18. mars 2016

Jeg er kosmos,
15. - 18. mars 2016

Siri & Snelle forsøker i Jeg er Kosmos å finne seg til rette i verden - både den nære og hverdagslige og i den store uendeligheten i tid og rom. Er det mulig å innsirkle og omfavne ambivalensen og sprangene mellom det personlige og det universelle og metafysiske? Det letes etter en mulighet til å komprimere det kosmiske, og samtidig utvide - som universet selv - rommet for å undersøke den nære virkeligheten. Med utgangspunkt i Aina Villangers diktsamling «Langsang - et flytans habitat», en subjektiv og energisk skapelsesberetning, har Siri & Snelle latt seg inspirere av innhold, form og dynamikk.

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 15. mars - 18:00
  • 16. mars - 18:00
  • 17. mars - 18:00
  • 18. mars - 18:00