HeidiJessenRettFørEtter2015

Rett Før Etter

Rett Før Etter, 26. - 27. mai 2015

Rett Før Etter,
26. - 27. mai 2015

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo viser Dansens Hus avgangsforestillingene til to av koreografistudentene. Heidi Jessens «Rett Før Etter» er en forestilling der myter og magi blir en integrert del av vår rasjonelle virkelighet.

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 26. mai - 17:00
  • 27. mai - 17:00

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo viser Dansens Hus avgangsforestillingene til to av koreografistudentene. Heidi Jessens «Rett Før Etter» er en forestilling der myter og magi blir en integrert del av vår rasjonelle virkelighet.

Gjennom fire utøvere, scenografi og særegne kostymer skapes det en dynamisk blanding av magi og mystikk. Former, farger, lys og lyd skaper bindinger som vekker til live en fantasi opp mot det gåtefulle, forunderlige og til dels absurde. I omgang med ulike materialer trer det frem skikkelser ikledd skinn, hud, hår og strå som gir oss mulighet til å krysse linjene mellom det menneskelige og det dyriske, sivilisasjon og villmark. En verden kommer til syne hvor de hybride figurene utspiller varme og råskap, og utøverne forenes med andre elementer slik at mennesket bak forsvinner.

Med inspirasjon i myteomspundne utkledningsritualer, setter Heidi Jessen fokus på hva som skjer med sansene våre når kroppen transformeres til det ugjenkjennelige.

Spilles sammen med Anne Kathrine Fallmyrs «Carl Berner-symfonien».

Les mer om Heidi Jessen i DANS

Koreografi og initiativ: Heidi Jessen
Medskapende utøvere: Jon Filip Fahlstrøm, Marie Bergby Hadland, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas og Marianne Kjærsund
Lysdesigner: Elisabeth Kjeldahl Nilsson
Kostymer: Heidi Jessen og Kristine Gjems
Scenografikonsept: Heidi Jessen i samarbeid med Kristine Gjems
Veileder: Mia Habib
Veiledende professorer: Anne Grete Eriksen og Amanda Steggel
Foto og video: Torbjørn Brunvand og Heidi Jessen

Takk til alle gode samtalepartnere i prosessen!