Peppers Ghost 2

Masja Abrahamsen

Pepper's Ghost, 27. - 30. august 2009

Pepper's Ghost,
27. - 30. august 2009

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 27. august - 18:00
  • 28. august - 18:00
  • 29. august - 18:00
  • 30. august - 18:00

"Pepper's Ghost" er opprinnelig betegnelsen på en lysteknikk innen teater, som benyttes for å skape en illusjon av at en person langsomt blir synlig eller forsvinner, uten at denne er tilstede i rommet. I overført betydning er det i forestillingen et bilde på det sammensatte menneskesinnet. Ulike sider som umerkelig dukker opp eller befinner seg i bakgrunnen for så å forsvinne; som beveger seg inn og ut av bevisstheten. Lagene i et menneske som opptrer alene, men også i kommunikasjon med hverandre.

I "Pepper's Ghost" utforskes vår evne til å lese hverandre, formidlet på et danserisk opplevelsesplan.»

Koreograf: Masja Abrahamsen
Dansere: Guro Rimeslåtten, Sigrid Hirsch Kopperdal, Nina Biong
Kostymer: Signe Vasshus
Lysdesign: Inger Johanne Byhring
Lyd: Olaf Stangeland
Musikk: Alva Noto, Richard Chartier, DACM, Peter Sellers, T. Raumschmiere, Deru, Tim Hecker, Puccini
Foto: Trine + Kim Designstudio/Kim Sølve

Produsert av: Masja Abrahamsen/Ink Productions
www.masja.no

Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere
Co-produsent: Dansens Hus, Oslo og deVIR/CAPa - Faro, Portugal´S