WEEOntheMoonandtheDayAfter20131

On the moon and the day after

On the moon and the day after, 19. - 21. mars 2013

On the moon and the day after,
19. - 21. mars 2013

Siden Wee ble etablert i 1999 av Francesco Scavetta og Gry Kipperberg er kompaniet blitt et av landets mest aktive dansekompanier internasjonalt. De møtes av stor interesse og inviteres nærmest over hele kloden til å holde workshops og vise sine forestillinger.

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 19. mars - 18:00
  • 20. mars - 18:00
  • 21. mars - 18:00

Siden Wee ble etablert i 1999 av Francesco Scavetta og Gry Kipperberg er kompaniet blitt et av landets mest aktive dansekompanier internasjonalt. De møtes av stor interesse og inviteres nærmest over hele kloden til å holde workshops og vise sine forestillinger.

I «On the Moon and the Day After» befinner vi oss i et underlig urbant landskap. En drømmeaktig, til tider filmatisk atmosfære, i spenningsfeltet mellom mørk humor og poesi, som bringer oss inn i en annen dramatisk kontekst.  Forestillingen bygges opp rundt absurde og surrealistiske handlinger og situasjoner, med en flyt som gjennomstrømmer og binder elementene sammen, om enn på en besynderlig og paradoksal måte.
Ved å utforske visuelle og konseptuelle forskyvninger stiller forestillingen spørsmål ved vår daglige virkelighetsoppfatning. Tilskueren inviteres til å se på noe som streber mot å være der, men som i stedet synes å mangle den ene tingen som kan forklare hvorfor den er der…

Intervju med Gry Kipperberg her

Bakom ligger ulykken og lurer.

Koreograf: Francesco Scavetta
Utviklet i samabeid med:
Gry Kipperberg, Soile Voima, Orfee Schuijt, Kim Ceysens
Danset av:
Gry Kipperberg, Orfee Schuijt, Kim Ceysens
Original musikk:
Kim Myhr
Musiker:
Kim Myhr
Lyddesign og surround effekter:
Antonino Chiaramonte
Scenografi og video:
Francesco Scavetta
ysdesign:
Stefano Stacchini
Kostymedesign og scenografiassistent:
Gjøril Bjercke Sæther
Scenografi utført av: P
er Anders Karlsson
Kinesisk oversettelse og stemme:
Marcia Liu
Fiolin:
Kari Rønnekleiv

Støttet av Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere og
Fond for lyd og bilde

Samarbeidspartnere: Circuit-Est/Montreal, Vitlycke  Centre for performing arts/Tanumshede, Quanta Art Cap Vermell/Mallorca, Tanzquartier Wien

Støttet av: Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, UD/DTS