SkarBerstadIkkjeSant20131

Ikkje sant

Ikkje sant, 15. - 17. februar 2013

Ikkje sant,
15. - 17. februar 2013

Framsyninga er ein del av programmet til Rethink Dance som skjer på Dramatikkens Hus og Dansens Hus 13.–17. februar. Ved første billettkjøp til Rethink Dance festivalen får man festivalpass i billettluken.

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 15. februar - 21:00
  • 16. februar - 19:00
  • 17. februar - 19:00

Framsyninga er ein del av programmet til Rethink Dance som skjer på Dramatikkens Hus og Dansens Hus 13.–17. februar. Ved første billettkjøp til Rethink Dance festivalen får man festivalpass i billettluken.

Innehavere av Rethink Dance festivalpass får rabatterte billetter på Dansens Hus og Dramatikkens Hus.

For fullstendig festivalprogram: www.rethinkdance.no.

Saman med dramatikar Maria Tryti Vennerød, dansekunstnar Kristin Helgebostad og lysdesignar Ingeborg Olerud vil Skar/Berstad skapa eit rom der spelet mellom ulike meiningsberarar, tolkingar og teknologi ikkje berre skal vera verkemiddel, men sjølve kjernen i den røynda dei leitar etter. Framsyninga ønskjer å utvida augeblikka som oppstår når det forståelege og lesbare blir kludra til av noko anna. Kvar ligg sanninga? Kva er meining? Lengsla etter ein stad der alt har blitt noko anna enn det pleier, driv prosjektet.

Klikk her så får du vite litt mer om Ingeleiv Berstad og her får du se litt fra forestillingen.

Skar/Berstad er sett saman av komponist Julian Skar og dansekunstnar Ingeleiv Berstad. I 2007 byrja dei å eksperimentera med teknologi som ein medverkande faktor for å produsera, reprodusera og resirkulera rørsle og lyd. Dei laga Restrict”, ei framsyning for ein dansar og teknologi, som vart spelt ved fleire scener.

Konsept/idé/produksjon: Skar/Berstad
Musikk/video
: Julian Skar.

Koreograf/utøvar: Ingeleiv Berstad.
Tekst:
Maria Tryti Vennerød
Lysdesign:
Ingeborg Olerud
Medskapar/utøvar:
Kristin Helgebostad

Koreografikonsulent: Hooman Sharifi
Scenografikonsulent:
Nia Damerell

Støtta av:
Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Noregs mållag.

Co-produsenter: Sandnes Kulturhus, RAS og Dansens Hus.

Rethink Dance er et kunstnerstyrt forum for nyskapende dansekunst. Forumet viser arbeider av koreografer som selv er utøvende i sine egne verk, og synliggjør dansekunstnere fra inn og utland som er ukjente for det norske dansepublikummet. Rethink Dance vil inspirere, skape utveksling og kompetanseheving, gjennom work in progress visninger, forestillinger, samtaler, og seminar.

Rethink Dance 2013 vil finne sted i 13. - 17. februar på Dramatikkens hus og Dansens Hus i Oslo. Under Rethink Dance 2013 vil det bli vist arbeider av Diego Gil, Ingeleiv Berstad, Jefta van Dinther, Marte Reithaug Sterud, Marianne Kjærsund og Bryan Campbell, med flere. Ansvarlige for gjennomføringen av Rethink Dance 2013 er Ingeleiv Berstad, Pernille Holden, Therese Markhus og Venke Marie Sortland. Rethink Dance er støttet av Norsk kulturråd og Fond For Utøvende kunstnere. Rethink Dance er produsert i samarbeid med Dramatikkens hus og Dansens Hus.

Følg med på vår nettside for oppdateringer av program og mer informasjon om Rethink Dance 2013:
Les mer om Dramatikkens hus her