Nynorskdans 2009

Happening i foajeen, 30. januar - 01. februar 2009

Happening i foajeen,
30. januar - 01. februar 2009

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 30. januar - 22:00
  • 31. januar - 00:00
  • 31. januar - 22:00
  • 01. februar - 20:00
  • 01. februar - 22:00
  • 01. februar - 00:00
  • 01. februar - 01:30

Festivalens sentrale møtepunkt er foajeen. Ikke bare er FESTIVALKAFEEN åpen under hele festivalen for uformelle samtaler med kunstnerne hver kveld, men her bys det også på installasjon, film og performance.

"KUNST TIL SALGS" (work in progress) er en performanceinstallasjon der Ingvild Refsum inviterer publikum til å oppleve pole dance i en ny sammenheng. Tilskuerne kan velge om de vil kjøpe et danseinnslag ved å putte penger på ved myntinnkast. Med opptredenen ønsker Ingvild å utfordre oppfatninger om hva kunst (og særlig pole dance) er, og vekke tanker rundt kvinneroller, kropp og salgsvirksomhet.

Idé, koreografi og dans: Ingvild Refsum
Scenograf: Kristine R. Sandøy
Komponist: Jennifer McConachie
Foto: Håkon S. Windsland

www.idance.no

Filmens tittel er "SOFIE" og er laget av Lirhus/Høgaas/Skjønberg produksjon 2009. "Sofie" tar opp bevegelse på en svært uvanlig måte, med fokus på kropper som ikke typisk forbindes med ordet dans. I Norge i dag finnes ca. 65 000 mennesker med demens. Sofie er en av dem. To ganger i uken får Sofie tilbud om bevegelsesveiledning. Det vil si at hun får muligheten til å bevege seg, lytte til musikk, få berøring og massasje. Veiledningen foregår én til én.
Filmen skildrer og gir et inntrykk av Sofie og hennes kommunikasjon gjennom kropp og bevegelse. Vi får her ta del i hennes glede.
Høgaas og Skjønberg driver prosjektet "Bevegelse fra hjertet" -om bevegelsesveiledning i demensomsorgen i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Helse og omsorgsdepartementet. Lirhus jobber som freelance videokunstner.
Hjemmeside:
www.bymisjon.no/bevegelsefrahjertet

Installasjonen "IIDENTITY? FAKE IT TILL YOU MAKE IT" er produsert av Helle Levang Moum som hadde idéen til verket. Koreografi og utøvere er Helle Levang Moum, Larissa Tiusiainen og Trine Saltermark. De takker også Silje Norheim og tillatelse til å bruke videomateriale.Installasjonen er en work-in progress visning, og er under utvikling.
Helle sier: "Hukommelsen er viktig for identiteten vår. Minnene om det vi selv har gjort og det som har blitt gjort med oss former hvem vi er. Husker du hva du ville bli da du var barn?"
Dette er et tema som alle aldersgrupper og alle mennesker kan relatere til. I dagens samfunn opplever de unge at det tilsynelatende ikke finnes noen begrensinger; alle kan bli det de har lyst til. For noen tiår tilbake hadde ikke folk den sammen muligheten. Hvem var vi? Hvem ble vi? Velger vi alt selvstendig eller fordi vi hører til en egen samfunnsgruppe, religion eller overbevisning? Er vi oss selv fullt ut?
En humoristisk undersøkelse av fellestrekkene ved konstruksjon og destruksjon av stjerner og identiteter. Min påstand er at både stjerner og identitet(er) dannes under høyt press, med kaotiske virvler i tåka, ved ´sjokkfronten´".
Installasjonen består av video, tekst og en interaktiv del. Publikum kan komme og gå i løpet av installasjonen. To utøvere er tilstede som danseriske veiledere. De samler sammen publikums erfaringer ved å snakke med dem, får publikum til å skrive innspill på papir som henges opp eller samles i en bok. På denne måten er ikke innholdet statisk eller bare fra kunstnernes synspunkt, men har et eget liv som endres noe underveis som følge av de menneskene som opplever installasjonen.
Hjemmesider:
www.kunst.no/helle
www.mobilebones.no
www.lilithsappetite.org