Danseriske Samtaler

Om stedsspesifikk kunst, 30. april 2010

Om stedsspesifikk kunst,
30. april 2010

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 30. april - 15:00

GRATIS - GRATIS - GRATIS!

DANSERISK SAMTALE - OM STEDSSPESIFIKK KUNST:
ET STED FOR DANS

Under årets feiring av Dansens Dager arrangerer
Danseinformasjonen og Dansens Hus årets andre
danseriske samtale. Inspirert av alle som hver vår flytter
dansen ut på gater og torg vil vi denne gangen se
nærmere på begrepet ”stedsspesifikk”.
Det å jobbe utenfor kunstinstitusjonens faste rammer byr på
andre utfordringer og krever en annen koreografisk tilnærming
enn når man jobber på en scene.
Vi ønsker å finne ut av hvilken plass og funksjon den
stedspesifikke dansen har i norsk scenekunst i dag.

I panelet
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstner og stipendiat ved KHiO
Sven Åge Birkeland, kunstnerisk leder for BIT-Teatergarasjen
Martin Slaatto, kunstner
Guro-Anna Wyller Odden, dansekunstner/Landing
Ordstyrer er Sigrid Øvreås Svendal, stipendiat ved UiO