Danseriske samtaler

Barn i profesjonell kunst, 23. oktober 2009

Barn i profesjonell kunst,
23. oktober 2009

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 23. oktober - 15:00

Er barn i profesjonell kunst en contradiction in terms? I flere kunstprosjekter den seinere tida er barn aktivt medvirkende. Hvordan ser vi på barn i ulike kunstprosjekter? Er det mulig å likestille barnas bidrag med de profesjonelle kunstnernes? Hvordan forstår vi profesjonalitet i en sånn sammenheng? Hvor går grenselinja mellom pedagogikk og kunst? Eller er dette et kunstig skille? Bli med på debatten i Danserisk Samtale under CODA festivalen.

I panelet sitter:
Caroline Wahlström Nesse, Rom for Dans.
Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater.
Fredrik Hannestad, Verk produksjoner.
Elisabeth Leinslie, teaterviter og kritiker.

Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet i Norsk kulturråd er ordstyrer.

Arrangører: Danseinformasjonen, Dansens Hus, Norsk kulturråd og CODA.