Hva leter du etter?

Danserisk samtale, 23. oktober

Danserisk samtale,
23. oktober

Spilles: fre. 23. okt. 2009
Gratis adgang

BARN I PROFESJONELL KUNST

Er barn i profesjonell kunst en contradiction in terms? I flere kunstprosjekter den seinere tida er barn aktivt medvirkende. Hvordan ser vi på barn i ulike kunstprosjekter? Er det mulig å likestille barnas bidrag med de profesjonelle kunstnernes? Hvordan forstår vi profesjonalitet i en sånn sammenheng? Hvor går grenselinja mellom pedagogikk og kunst? Eller er dette et kunstig skille? Bli med på debatten i Danserisk Samtale under CODA festivalen.

I panelet sitter
Caroline Wahlström Nesse, Rom for Dans
Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater
Fredrik Hannestad, Verk produksjoner
Elisabeth Leinslie, teaterviter og kritiker

Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet i Norsk kulturråd er ordstyrer.

Arrangører: Danseinformasjonen, Dansens Hus, Norsk kulturråd og CODA

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus