Nynorsk2

Carte Blanche

NYNORSK, 11. - 13. februar 2010

NYNORSK,
11. - 13. februar 2010

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 11. februar - 19:00
  • 12. februar - 19:00
  • 13. februar - 19:00

De fire koreografene har hvert sitt helt distinkte uttrykk, fra energisk tilstedeværende våkenhet, vakre poetiske tablåer, til å veksle mellom det funksjonelle og det abstrakte. Sammen er det blitt en helaftens forestilling med provoserende ideer, spreke bevegelser og fremragende, presis og kraftfull dans!

"HORISONTALE PLAN"

Koreografi: Heine Røsdal Avdal.
Kostymedesign: Indrani Balgobin.
Lysdesign: Torkel Skjærven.
Musikk: Scout Niblett, Moral Clayfish , Seaworthy, Floating Point (Excerpt): Various Artists, Boards Of Canada, Taylor Deupree.
Dansere: Simbarashe Norman Fulukia, Caroline Eckly, Edhem Jesenkovic ,Christine Kjellberg , Ole Martin Melan.

"Horisontale plan" tar utgangspunkt i tanken om hvordan vi kan eksistere innenfor horisontale maktstrukturer i opposisjon til hierarkiske maktstrukturer. Hver og en av oss rommer flerfoldige lag av referanser og kilder som bekrefter at vi er et resultat av kollektivitet.Ut fra denne konteksten reises spørsmålet om hvordan danseren som individ kan oppløses i nye, flytende, ekspanderende og mangfoldige enheter.
Heine Røsdal Avdal har studert dans,
koreografi og film ved Statens Balletthøgskole
og P.A.R.T.S. i Brussel. Han har jobbet som
 danser for forskjellige norske kompanier og
 ble med i Meg Stuarts kompani Damaged
 Goods i 1997. Siden 2002 har han samarbeidet
 med Yukiko Shinozaki og sammen med
 Christoph De Boeck startet de kollektivet
 deepblue. I 2008 fikk Avdal Oktoberdansprisen for forestillingen Some Notes Are.
 Horisontale Plan er Avdals første koreografiske
verk for og med Carte Blanche.

“FALLEN BEHIND ME”

Koreografi: Christopher Arouni.
Kostymedesign: Indrani Balgobi
n.
Lysdesign: Torkel Skjærven.
Komponist: Ludde Hagberg med fragmeter av pianist Eva Rexed.
Musikkmiks: Daniel Søderberg
.
Film: Alligator – Mats Andersen
.
Dansere: Nuria Guiu Sagarra, Jennifer
 Dubreuil Houthemann, Guro Rimeslåtten.

Et dansestykke for tre kvinnelige dansere som utforsker bevegelse, tid og presisjon. 
Bevegelsen - lengden på bevegelsen, begynnelsen, slutten, de ulike retningene, romligheten, kraften, den plutselige endringen i bevegelsen, og så - bremses tiden og slutten løses opp.

 Christopher Arouni er utdannet ved 
Ballettakademien i Stockholm og har arbeidet
 som danser med blant annet Jens Östberg og 
Philippe Blanchard. Han danset med Carte 
Blanche i årene 1997 til 2001, hvorpå han
 flyttet til Oslo og til samarbeid med Ingun 
Bjørnsgaard Prosjekt. Koreografkarrieren
startet i 2005 på Kunsthøyskolen i Oslo
(KhiO), der han nå underviser. Fallen Behind 
Me er Arounis første koreografiske verk for og
 med Carte Blanche.

"BORBOLETA"

Koreografi: Kristin Hjort Inao & Yoshifumi Inao.
Kostymedesign: Indrani Balgobin.
Lysdesign: Torkel Skjærven.
Dramaturgi: Anne Bryhn.
Musikk: Ryoji Ikeda, Harold Budd, Robert Rich, Pan Sonic, Polmo Polpo.
Dansere: Jonas Örknér, Yaniv Cohen er erstattet av Edhem Jesenkovic pga skade, Shlomi Ruimi, James Finnemore, Camilla Cohen, Mai Lisa Guinoo, Nuria Guiu Sagarra, Jennifer Dubreuil Houthemann, Guro Rimeslåtten.

"Borboleta" handler om en konstant oppvåkning, den våkenheten som kreves for å oppleve øyeblikket. Om å gi etter, og la det uberegnelige slippe til, en transformasjon og en konstant fornyelse, en bevegelse fra sted til sted.

Kristin Hjort Inao og Yoshifumi Inao danset for Carte Blanche i årene 1995 – 1998, hvorpå de arbeidet for Batsheva Dance Company i nærmere ti år. Der startet de også sine koreografikarrierer. Av tidligere verker kan nevnes Dual Axis (2005), Siboney (2006), Layering over me (2008), Branch Off (2008), Astro (2009) and GPS FOR A ROMANCE (2009). Verkene deres er spilt av kompanier i Israel, Japan og Norge. Dansestilen deres er poetisk, sensuell og fysisk jordnær. Borboleta er deres første koreografiske verk for og med Carte Blanche.

Forestillingen varer i 2 timer inkl. pause

carteblanche.no/repertoar/denne-sesongen/nynorsk.html
www.youtube.com/watch?v=eFNJ7e5NM6U
www.youtube.com/watch?v=elJYY8lKan8
www.youtube.com/watch?v=bz05uvnWbNUl