Nynorskdans 2010

Bolk 6, 24. januar 2010

Bolk 6,
24. januar 2010

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 24. januar - 19:30

Nelly Winterhalder, Sunniva Sipus, Guro Nagelhus Schia/Vebjørn Sundby, Olmaidkaline/ Daniel Proietto.

FLUGZEICHEN - FLYSPOR
koreografi:DOSSIER 3-D-Poetry
Marion Dieterle & Nelly Winterhalder
Dans: Marion Dieterle
Musikk: Ralf Freudenberger
Kostyme: Yvonne Forster
Lys: Conny Winterholler
Bilde: Britt Schilling / Heike Clement

På jakt etter identitet.
Vi prøver å finne ut hvem vi er – gjennom andre, på reise, på nettet. Vi dykker ned i fremmede kulturer for å forstå oss selv og våre vaner, vårt særpreg. Vi prøver å utvide vår horisont. Vi rømmer fra vårt daglige liv for å slappe av, for å være bare oss fjernt fra hverdagslige gjøremål. Vi flykter på nettet hvor vi skaper en ny kropp og et nytt liv.
Noen ganger setter vi til siden at vi egentlig er del av en helhet. Vi føler oss fanget i forskjellige funksjoner og roller.
Finnes det en uforanderlig kjerne i vår identitet? Og: Er det mulig å miste seg selv?
I FLYTEGN undersøkes hvordan opplevelsen av luft, plast og elektronisk musikk forandrer mennesket. Hvordan kan et menneske i dag være i samklang med sine omgivelser? I samklang med en miljøstasjon, en plastpose… med himmelen, med røyken som stiger til himmels, med yndlingsmusikken… Kroppen forbinder seg med elementene, er på jakt etter identitet mens den er i utveksling med elementene rundt. Mennesket tar avstand fra vanlige roller det spiller til daglig. Det utforsker kroppen som område, luft, vesen, rytme…
… for så å komme tilbake. Som seg selv. Eller en helt annen.
Danserens person går i oppløsning, blir til objekter, til dyr, til medium for å oppleve omgivelser som blir til musikk… og blir igjen til en person.
Soloen stiller spørsmålet: Hvem er vi virkelig?
Et nytt møte med oss selv.

Stykket hadde premiere i oktober 2009 ved Internationales Tanzfestival Freiburg.

-----

Film
"BEYOND"

Olmaidka-line består av olma, id og ka, alle utdannet fra Khio i 2006. I en lunsjpause på Khio befant de seg plutselig på en linje av samklang, der en gjensidig gnosis av danseriske kvaliteter forenet seg på et plan hinsides affinitet. Fra da av har de jobbet med å utvikle sitt egenartede dansespråk, koreografiske stil og sceniske uttrykk. Kompaniet satte opp helaftenen "Three Pieces" i 2006, og har siden det deltatt på diverse små arrangements. Denne gang, under den internasjonale dansefestivalen Ny Norsk Dans presenterer olmaidka-line companiet dansekunstfilmen "BEyond"

www.youtube.com/watch?v=i5qv24R01L8

Daniel Proietto deltar for annen gang i NND.
Han skriver dette om sin forestilling «Almost Human»

«ALMOST HUMAN»
I have a recurrent image, which inspired me to create this dance: a sort of
alien
It’ s «someone», or you could call it «something», existing only in my
imagination, similar to the Little Prince.
And this figure, almost mythical and very special, just to me, tries to behave like
«us», like you or me for that matter, but it can’ t.
It can’ t cry, it can’ t scream, it can’ t laugh...
And somehow, it doesn’ t feel alienated.
It doesn’ t understand the concept.
Just keeps on trying.
It’ s almost human.
Like you
And keeps on moving.
Like me

«Almost Human» it’ s an abstract solo to the delicate, fragile and melancholic
music of the critically acclaimed Icelandic composer Olafur Arnalds.
The idea is to utilize the cliché of an alien (distant to the human kind) as a
medium to provoke different thoughts and feelings about the, horribly sad,
human concept of alienation. The solo is part of a greater work (in progress)
about immigration and integration called «I’ m disintegrating».
The work features two exquisite costumes: a fully dressed Swarovski Cristal cat
suit made by the bold Stevie Stewart and a high tech vest made by futurist
Japanese artist Kei Ito, two of London’ s foremost fashion and costume designers.
Daniel Proietto is an award winning choreographer and a highly profiled
performer. In Norway he has worked closely with the renowned companies
Carte Blanche, Zero Visibility corp. and Alan Lucien in winter guests.

------
"IMMIGRANT"
Koreograf: Sunniva Egge Sipus

Sunniva Egge Sipus er utdannet ved Statens Balletthøgskole og The Lee Strasberg Theatre and Film Institute, NY og debuterer som koreograf under NyNorskDans 2010 med verket "Immigrant".
Sunniva er opptatt av å forene ulike kunstarter i sitt arbeide som både utøvende og skapende kunstner og i "Immigrant" vil hun bruke både dans, sang, foto og live musikk fremført av jazzmusiker Terje Meisingset.
Verkets kunstneriske grunnidé tar utgangspunkt i en epoke, `30-tallets New York `,og fotografier av den New York baserte pressefotografen Weegee (1898-1969) samt musikk fra samme periode vil danne rammen rundt det sceniske uttrykket.
Et samfunn sterkt preget av immigrasjon og møte mellom ulike kulturer, ikke ulikt det vi opplever i vår egen tid, hvordan påvirker det menneskene som lever midt oppi det?
Og hvordan kan det uttrykkes på en scene?

"THE OTHER"

Koreografi og dans: Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby
Lysdesign: Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby
Lystekniker: Martin Flack
Musikk: "Mur" av Alva Noto, bearbeidet av Gunnar Innvær

En duett om å utforske kreativitet og fysikalitet. Gjennom improvisasjon vises nyanser mellom det lavmælte og kraftfulle, instinktivt satt sammen.

Billettpriser NYNORSKDANS 2010

Billettpriser kr. 100,- + billettavgift kr. 20,- pr. bolk.

Ved kjøp av flere en 2 bolker, gis halv pris fra og med 3. bolken.
Bestilling av mer en 2 bolker kan kun gjøres i billettluka eller
pr. telefon 23 70 94 00.

RABATTORDNINGER OG SCENEKORT GJELDER IKKE.