Nynorskdans 2010

Bolk 3, 23. januar 2010

Bolk 3,
23. januar 2010

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 23. januar - 20:30

Nelly Winterhalder, Olmaidka-line, Ludvig Daae, Marcela Giesche/Bruno Caverna, Tinna Grétarsdóttir/Solrun Sumarlidottir, André Austvold.

FLUGZEICHEN - FLYSPOR
koreografi:DOSSIER 3-D-Poetry
Marion Dieterle & Nelly Winterhalder
Dans: Marion Dieterle
Musikk: Ralf Freudenberger
Kostyme: Yvonne Forster
Lys: Conny Winterholler
Bilde: Britt Schilling / Heike Clement

På jakt etter identitet.
Vi prøver å finne ut hvem vi er – gjennom andre, på reise, på nettet. Vi dykker ned i fremmede kulturer for å forstå oss selv og våre vaner, vårt særpreg. Vi prøver å utvide vår horisont. Vi rømmer fra vårt daglige liv for å slappe av, for å være bare oss fjernt fra hverdagslige gjøremål. Vi flykter på nettet hvor vi skaper en ny kropp og et nytt liv.
Noen ganger setter vi til siden at vi egentlig er del av en helhet. Vi føler oss fanget i forskjellige funksjoner og roller.
Finnes det en uforanderlig kjerne i vår identitet? Og: Er det mulig å miste seg selv?
I FLYTEGN undersøkes hvordan opplevelsen av luft, plast og elektronisk musikk forandrer mennesket. Hvordan kan et menneske i dag være i samklang med sine omgivelser? I samklang med en miljøstasjon, en plastpose… med himmelen, med røyken som stiger til himmels, med yndlingsmusikken… Kroppen forbinder seg med elementene, er på jakt etter identitet mens den er i utveksling med elementene rundt. Mennesket tar avstand fra vanlige roller det spiller til daglig. Det utforsker kroppen som område, luft, vesen, rytme…
… for så å komme tilbake. Som seg selv. Eller en helt annen.
Danserens person går i oppløsning, blir til objekter, til dyr, til medium for å oppleve omgivelser som blir til musikk… og blir igjen til en person.
Soloen stiller spørsmålet: Hvem er vi virkelig?
Et nytt møte med oss selv.

Stykket hadde premiere i oktober 2009 ved Internationales Tanzfestival Freiburg.

-----

Film
"BEYOND"

Olmaidka-line består av olma, id og ka, alle utdannet fra Khio i 2006. I en lunsjpause på Khio befant de seg plutselig på en linje av samklang, der en gjensidig gnosis av danseriske kvaliteter forenet seg på et plan hinsides affinitet. Fra da av har de jobbet med å utvikle sitt egenartede dansespråk, koreografiske stil og sceniske uttrykk. Kompaniet satte opp helaftenen "Three Pieces" i 2006, og har siden det deltatt på diverse små arrangements. Denne gang, under den internasjonale dansefestivalen Ny Norsk Dans presenterer olmaidka-line companiet dansekunstfilmen "BEyond"

www.youtube.com/watch?v=i5qv24R01L8

-----

"MARKET"
Grunnkoreografi er Deborah Hay.
Interpretasjon og iscenesetting: Ludvig Daae
Kostymer og scenografi: Ludvig Daae

Alt finnes i rommet allerede.
Jeg inviterer publikum til å se på meg.
Alle cellene i kroppen kan lære meg om Market.

Ludvig Daae er født og oppvokst i Norge. Han har utdannet seg på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, samt på Anne Teresa De Keersmaekers skole, P.A.R.T.S., i Brüssel. Sommeren 2009 jobbet Ludvig med den amerikanske koreografen Deborah Hay i hennes Solo Performance Commissioning Project. Hay var en av grunnleggerne av Judson Dance Theater i New York, og regnes som en av pionerene innen moderne dans. Soloen Market er utviklet og skapt av Ludvig etter en nedskrevet koreografi av Hay. Market ble laget i samarbeid med Konstnärsnämnden og Dansens Hus Stockholm.

-----

"EXFOLIA"
Koreograf og danser: Marcela Giesche
Kunstnerisk rådgiver: Bruno Caverna

Inspiasjonen til ExFolia kommer fra tanker som; Hvor stor del av vår identitet er bygget på basis av andre menneskers holdninger og oppfatninger? Hva må til for å skrelle bort disse ytre lagene og finne tilbake til oss selv der vi flyter i det ukjent igjen? Kroppen blir vårt eneste referansepunkt, en tidløs gjenoppdagelse av seg selv gjennom sansene – i en tilstand av evig undring.

Som Marcela sier det selv: "How much of our identity is constructed by opinions and beliefs from the outside? What does it take to strip these layers away and find ourselves floating in the unknown again? The body becomes our only reference point, timelessly rediscovering itself through the senses – in a state of perpetual wonder.

Part of the performance of this work is in reference to a ritual. The presence of the audience is an essential component for the transformative power of the work. I don’t consider the public as separate – they are not just passive watchers; through the performance I invite them to enter together in a journey, where I expose the vulnerability of the body and open fully to the unknown.

-----

I foaje installasjon:
"SØSTRENE SCHNEIDER"
Tinna Grétarsdóttir og Solrun Sumarlidottir

Søstrene Schneider dukket først opp i Reykjavik i september. Nå inntar to av dem et hjørne på Dansens hus under NyNorskDans. Midt i en koselig potpurri av minner, håndarbeid, etikette og vaffellukt, vil de strikke, brodere og spinne sammen musikk og bevegelser.

www.youtube.com/watch?v=lvP-PXjfWms

I foaje: "Log-in/Break-up"
Koreografi/dans: Andre Austvoll & Awilda Rodriguez Lora
Foto: André Austvoll

To mennesker møtes i to tidssoner på hver sitt kontinent. Bevegelsene er en måte å nå frem til den andre og skape en følelse av tilstedeværelse. På tvers av begrensningene i tid og rom øker nærværet gjennom å utveksle responser på hverandres dans.

André Austvoll og Awilda Rodriguez Lora har sammen laget et stykke uten å møtes fysisk. Ved å kommunisere gjennom live video på internett jobber de uavhengig av tidssoner og avstander. Stykket de skal vise er en duett som foregår samtidig både i Oslo og San Francisco.

Billettpriser NYNORSKDANS 2010

Billettpriser kr. 100,- + billettavgift kr. 20,- pr. bolk.

Ved kjøp av flere en 2 bolker, gis halv pris fra og med 3. bolken.
Bestilling av mer en 2 bolker kan kun gjøres i billettluka eller
pr. telefon 23 70 94 00.

RABATTORDNINGER OG SCENEKORT GJELDER IKKE.