• Foto Tale Hendnes 2 3Foto Tale Hendnes 2 3

    Årsrapport

    Årsrapport for 2018

    Dansens Hus feiret i 2018 sitt 10-års jubileum i eget hus som scene for samtidig dansekunst.