Årets prosjekter i koreografilaboratoriet 2023

Her er de fire prosjektene som utgjør Koreografilaboratoriet 2023.

Koreografilaboratoriet2023
Fra Koreografilaboratoriet 2022: Lisa Colette Bysheim og Katrine Patry og prosjektet Blue Carousel - Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Det kom totalt 39 søknader til årets utgave av Koreografilaboratoriet. Søknadene besto av mange sterke og spennende prosjekter som juryen gjerne skulle ha hatt med i utvalget. Som en gjennomgående tendens bygger flere av prosjektene på identitet og tilhørighet, med et fokus på det personlige og autobiografiske. De snakker også om den kroppslige koblingen til prestasjon, traumer og ytre påvirkning fra blant annet teknologi og sosiale medier. En annen tematisk tendens som gjentas er bruken av tekst, og koblingen mellom språk og kropp som koreografisk katalysator. En tydelig tendens er at det er veldig få prosjekter der koreografen ikke er utøvende selv.

Juryen har i sin utvelgelse valgt å legge vekt på prosjektet sine koreografiske ferdigheter, potensiale og relevans, i tillegg til å fokusere på en bredde innenfor format og tematikk. De ønsker å legge til rette for et kunstnerisk laboratorium som både gir rom for kroppslig og koreografisk utforskning, men som også lar kunstnere få undersøke potensialet i husets tekniske rammer rettet inn mot prosjektets koreografiske utgangspunkt.

Det store antallet søknader som kom inn i løpet av en kort søknadsperiode viser oss det store behovet i feltet generelt for flere visningsarenaer og for prosjekter som Koreografilaboratoriet.
Av de totalt 39 søknadene er fire prosjekter valgt ut til Koreografilaboratoriet 2023. Dette er prosjektene som er med i utvalget:


Ian Yves Ancheta – titta på mina tuttar

Ian undersøker hvordan scenerommet, med hjelp av dans og teater, kan bli en trygg arena for oss å oppleve ubehag og sårbarhet. Inspirert av de negative sidene ved å være et introvert menneske, ser han på teatrale og koreografiske potenisaler i å takle klossethet ­– det kleine – og ellers pressede og tilfeldige sosiale møter.
Ian Yves Ancheta
er en svensk/filippinsk danser og koreograf, med en BA i dans fra ArtEZ University of the Arts. Han jobber for tiden som danser med Panta Rei Danseteater og Jo Strömgren Kompani. Ian er tilknyttet produksjonshuset Dansateliers og har koreografert verk for Conny Janssen Danst, Amsterdam Fringe og Nagelhus Schia Productions.

Anu Laiho – Selfportrait Pornography

I Selfportrait Pornography ser Anu på begjær og seksualitet knyttet til representasjonen av den feminine figuren som overseksualisert gjenstand. Som en skeiv person i en feminin kropp undersøkes dualiteten i å både begjære og å være begjærsobjekt på samme tid. Undersøkelsen vil ta for seg det ekstatiske og smertefulle som ligger til dette. Gjennom å utforske disse temaene skaper hun en serie metaforiske selvportretter som brukes til å presentere seg selv for publikum – av det somatiske, kroppslige selvbildet, av sosialt konstruerte forventninger og av forestilt perfeksjon.
Anu Laiho (hun/hen) er en finsk dansekunstner med base i Oslo. Hun er uteksaminert fra Arts Academy of TUAS (FIN) med en BA i danse- og dansepedagogikk (2019) og fra KHiO (NO) med en MA i dans (2021). Hennes interesse for dans og bevegelse handler om somatiske opplevelser, repetisjon og akkumulering, samt praksiser som omfatter glede og nytelse.


Rita María Muñoz Farías og Viljar Irtun Moe – persona(e)/untitled portrait

I persona(e)/untitled portrait utforskes sosial angst og dikotomien som oppstår mellom det man ønsker å formidle mot det en annen oppfatter. Hvor mye kan man faktisk kontrollere i sosiale situasjoner? Utgangspunktet ligger mellom annet i de kroppslige forsvarsmekanismene som oppstår som et behov for å ha full kontroll i ukontrollerbare situasjoner. Kan bevegelse, kropp og koreografi forvandle utøverne til irrasjonelle vesener der det ulogiske aspektet ved angst får vist seg som noe performativt?
Rita María Muñoz Farías
er utdannet samtidsdanser ved Kunstuniversitetet på Island og er basert i Bergen.
Viljar Irtun Moe
har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger, hvor han fremdeles er basert. Begge har en felles interesse for utforskning av sårbarhet der de tar utgangspunkt i sine egne erfaringer.


Andresen, Bentsen, Naterstad, Eriksson Vik – OPPLØSNING

OPPLØSNING benytter bevegelse, koreografi og filmmediet som utgangspunktet i en utforskning av teknologi og den ufiltrerte kroppen. Prosjektet tar for seg møter som oppstår mellom den sosiale forventningen til estetikk og form i dans og kroppens trang til å finne frihet. Hvordan kan man uttrykke seg i et samfunn basert på konstante inntrykk?
Rebekka Andresen er utdannet samtidsdanser fra Kunsthøgskolen i Oslo, 2020. I tillegg til å være frilansdanser jobber hun med musikk og film.
Martine Bentsen arbeider som medskapende, skapende og utøvende dansekunstner basert i Oslo, og er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo 2015 med en BA i jazzdans.
Alvilde Naterstad tok en master i filmfotografi ved National film and TV school i England i 2016. Siden har hun jobbet som frilans filmfotograf i London og Oslo
Sindre Eriksson Vik er dansekunstner og filmskaper med bakgrunn i streetdance. Han er medlem i crewet dEEp doWN dopEiZM, og jobber som prosjektleder i streetdance organisasjonen Soul Sessions Oslo


Juryen for Koreografilaboratoriet 2023 var:

Cecilie Lindeman Steen – dansekunstner
Steen har arbeidet som dansekunstner i snart 40 år. Hun har medvirket i godt over hundre produksjoner samt enkeltstående forestillinger, improvisasjoner, arrangementer og konserter. Virksomheten omfatter nasjonal, nordisk og europeisk turnévirksomhet. Foruten egne prosjekter, har Steen samarbeidet med et stort antall koreografer og andre kunstnere. Samarbeidet med Ina Christel Johannessen har strukket seg over 30 år. De siste 10 årene har hun hatt nære samarbeid med Shanti Bramachari/TekstLab, Mia Habib og Janne-Camilla Lyster.

Huy Le Vo – scenekunstner
Le Vo er utdannet skuespiller fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han har bred erfaring fra danse- og teaterfeltet, og har arbeidet utøvende, medskapende, skapende og kuraterende i prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre. Huy har samarbeidet med regissører og koreografer som Hege Haagenrud, Ulf Nilseng, Magnus Myhr, Stein Winge, Jon Tombre, Kjersti Horn, Ymist, and Winter Guests/Alan Lucien Øyen. Videre har han vært tilknyttet Den Nationale Scene, Riksteatret, Hålogaland Teater, Østfold Teater, Unge Viken Teater, Brageteatret and Det Vestnorske Teateret. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy, og arbeidet deres har blitt presentert på ulike festivaler og teatre, som bl.a. Black Box teater, Avant Garden, BIT teatergarasjen, RAS, Dramatikkens hus, Litteraturhuset, Teater Ibsen, Hålogaland Teater, KOREDA, Teaterfestivalen i Fjaler og Festspillene i Nord-Norge.

Jonas Øren – dansekunstner og mentor for Koreografilaboratoriet 2023
Øren har bachelorgrad i klassisk ballett og mastergrad i dans fra Kunsthøgskulen i Oslo, og har arbeidet med dans og koreografi både i egne prosjekter og bestillingsverk, for scene, muse- og gallerirom, film og fjernsyn. Han arbeider som formidlingskonsulent ved Dansens Hus og er redaktør for publikasjonen SKEIV BEVEGELSE av Danseinformasjonen. I sitt kunstnerskap er han interessert i å bruke dans og koreografi til å undersøke selvfremførelse, selvkreasjon og strategisk identitetsproduksjon, både i og utenfor scenerommet. Dette ved å se på aspekt ved populærkultur, kunstmarkedet og skeiv subkultur. Han koreograferte bl.a. Emmerich Kálmáns operette Czardasfyrstinnen (regi Hanne Tømta) for Den Norske Opera og har vist egne produksjoner ved bl.a. Dansens Hus, Rosendal teater, RAS, Sprang Landsdelscene, Teater Vestland, Teaterfestivalen i Fjaler, Gloppen Musikkfest, Trondheim Kunstmuseum, Bergen Dramatikkfestival, NRK, Oslo Pride og KOREDA. Øren vil også fungere som mentor i Koreografilaboratoriet 2023.

, 20. - 24. mai