Urban Moves 2019 Seminar

Årets festival gir deg foredrag og samtaler som gir rom for refleksjon og perspektiver om streetdansen. Og det beste er: alt er gratis.

Folk Pa Urbangronn

Torsdag 20.6
Key Note Speaker: Jonzi D
16:00 - 18:00 : “The struggle for legitimacy, bringing the streets center stage”

Et foredrag som kartlegger utfordringene, kampen for legitimitet og reisen frem til «centre stage» for streetdance og urbane uttrykk. Jonzi D forteller og eksemplifiserer gjennom performativ fortellerkunst, spoken word og rent foredrag arbeidet rundt å bygge opp Breaking Convention og tilsvarende aktiviteter i Europa og USA og kampen for tilhørighet innen kunstfeltet.

Jonzi D vil aktivt diskutere med og delta i samtaler, panel og en til en møter med utøvere, produsenter og arrangører på feltet og vil bidra til økt kunnskap, samt utfordre måten det jobbes med i Norge.

Jonzi D Credit Paul Hampartsoumian1

Fredag 21.7
Key Note Speaker: Thomas DeFrantz
Kl. 12:00 - 15:00: “Hip Hop The black beat made visible”

Et utdrag av Thomas Defrantz sine foredrag om Hip Hop og «svart» scenekunst og hvordan dette utfordrer konvensjoner. Foredraget er en fusjon av flere av Thomas DeFrantz sine foredrag tilpasset spesielt til Urban Moves festivalen og en blanding av teoretikere og kroppslig praktiserende utøvere med stor aldersspredning som publikum.

De Frantz
DeFrantz

Thomas DeFratz Directs SLIPPAGE@Duke:Performance|Culture|Technology; group explores emerging technology in live performance. Received 2017 Outstanding Research in Dance award, Dance Studies Association. Believes in our shared capacity to do better, and engage our creative spirit for a collective good that is anti-racist, anti-homophobic, proto-feminist, and queer affirming. Contributed concept and voice-over for permanent installation on Black Social Dance at Smithsonian Museum of African American Life. Writer and director, Queer Theory! An Academic Travesty commissioned by Theater Offensive of Boston and Flynn Center for the Arts;fastDANCEpast, created for Detroit Institute for the Arts; reVERSE-gesture-reVIEW commissioned by Nasher Museum in response to work of Kara Walker. Recent performances with Netta Yerushalmy and Kathy Westwater. Books: Dancing Many Drums: Excavations in African American Dance (2002), Dancing Revelations Alvin Ailey's Embodiment of African American Culture (2004), , co-edited with Anita Gonzalez (2014), >u class="">Choreography and Corporeality: Relay in Motion, co-edited with Philipa Rothfield (2016), , co-edited with Kathy Perkins, Sandra Richards, and Renee Alexander Craft (2018). Recent teaching: University of the Arts Mobile MFA in Dance; Lion’s Jaw Festival; Movement Research MELT; ImPulsTanz; New Waves Institute; faculty at Hampshire College, Stanford, Yale, MIT, NYU, Duke, University of Nice. Founding member, Collegium for African Diaspora Dance.>span class="">

Seminarene er støttet av Fritt Ord