TILT Grow seminar: Søknadsskriving og kulturpolitikk

Velkommen til seminar for profesjonelle dansekunstnere som vil lære mer om søknadsskriving og hva som skal til for skrive gode søknader og prosjektbeskrivelser.

Lou Ditaranto foto Neil Nisbet
- Foto: Neil Nisbet

Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og Danseralliansen inviterer til seminar 8. oktober.
Seminaret ledes av Anne Ekenes, Hild Borchgrevink og Rudi Skotheim Jensen. Det er GRATIS og er spisset mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving, budsjettering og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag.

Hva er det kulturpolitiske landskapet som utgangspunkt for finansieringsordninger av scenekunst i Norge i dag?
-
«Norske» prioriteringer
- Ulike krav / ulike ordninger

Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
- Hva gjør en søknad god eller dårlig?
- Hva må være med?
- Hva er en god prosjektbeskrivelse
- Budsjett og finansieringspla

Vi vil også snakke om prosjektplanlegging som utgangspunkt for gode søknader:
-
Fra idéfasen til gjennomføring
- Hva krever de ulike fasene?
- Tips til gode prosesser
- Motivasjon og dokumentasjon

Seminaret krever påmelding og alle deltakere må levere en idéskisse (maks 1 A4 side) på et prosjekt.
Påmeldingsfrist er 4. oktober!

Meld deg på og lever skisse her!

Begrenset antall plasser!

SEMINARREKKE: I 2021 går TILT Grow av stabelen for fjerde gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.

TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.