Svaret er...

I en tid preget av alt fra pandemier, klimakrise og menneskelig urett ser man alltid etter løsninger. Koreograf og regissør Elle Sofe Sara tilbyr et enkelt svar: Svaret er naturen.

Elle Sofe Sara Photo Anne Katja Gaup
- Foto: Anne Katja Gaup

Elle Sofe Sara er bosatt i Gouvdageaidnu i Finnmark. Hun er for tiden en av de koreografene i Norge det knytter seg størst interesse og oppmerksomhet til, og den aktuelle forestillingen på Dansens Hus, Vástádus eana- The answer is land, er på en omfattende turné i 2022. Elle Sofe Sara fullførte en mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2010, og har også danserisk utdannelse fra Trinity Laban Conservatory of Music and Dance i London. I tillegg til å arbeide med dans og koreografi jobber hun også med film, og har siden 2007 skapt flere kort-, kunst- og dokumentarfilmer. Hun forteller at det å arbeide både som regissør og koreograf påvirker begge rollene inn i alle arbeidene hun gjør. Hun bruker mange teatrale elementer og lar den samiske tradisjonsmusikkformen joik være ledende.

The answer is Land 5 Photo Antero Hein
Foto: Antero Hein

For- og nåtid
Elle Sofe er initiativtaker og del av kunstkollektivet DÁIDDADÁLLU; et kunstnerkollektiv av medlemmer tilknyttet Sápmi.
Store deler av hennes kunstnerskap innenfor dans og koreografi har handlet om å trekke linjer mellom det som mangler i samisk tradisjon og kroppen i samtiden. I dag finnes ingen spor etter en samisk danseform. Joiken, den tradisjonelle samiske musikkformen, er svært kroppslig i sin form og overlevering, derfor knytter Elle Sofe bevegelse og dans til joiken. I arbeidet ser hun blant annet på tabuer: Traumer, overgrep og selvmord. Dette prosesseres og blir gjerne fremstilt lekende til tross for at den underliggende tematikken er dyster og snakker om overgrepene som er gjort mot urbefolkningen i nord.

The answer is Land 11 Photo Antero Hein

På lerretet
Som nevnt innledningsvis jobber Elle Sofe også med film og har skapt fem kortfilmer med ulik form og uttrykk. Hun vant Moon Jury Award ved imagine NATIVE Film + Media Arts Festival i Canada i 2019, og er en av fire kunstnere som er valgt ut til å være en del av Talent Norges fremtredende regissørprogram i perioden 2020-2023. I 2023 lanseres hennes til nå største filmprosjekt, som er den 90 minutter lange spillefilmen og musikalen Árru. I filmen brukes sang, joik og dans som fortellerverktøy, og den skildrer en historie om naturvoktere og unge gutter som lider i stillhet.
I begynnelsen fungerte filmen som en måte for Elle Sofe å utforske koreografi på. I filmen The Yoiking Hand (2011) dokumenterer hun de interessante og fascinerende bevegelsene til tre samiske joikere. I tillegg formidler hun deres tanker om hvorfor hånden beveger seg som den gjør. Arbeidet med filmen er også en måte å se hvordan koreografi finnes i naturen. Bevegelser i landskapet, i dyrene og ikke minst menneskets bevegelsesmønstre i det ville.

The answer is Land 3 Photo Antero Hein

Vástádus eana- The answer is land
Forestillingen er inspirert av et dikt med samme tittel som er en del av et kunstprosjekt, Kiss From the Border, av de samiske kunstnerne Jenni Laiti, Niilas Holmberg og Outi Piesku. Dette prosjektet er aktivistisk og snakker om samisk selvbestemmelse. Elle Sofe forklarer at hun relaterer seg til at aktivismen var gjort med kjærlighet - ikke aggresjon, og en tydelig opposisjon. Det handler om stedspesifikk kjærlighet og sinnet får ikke lov til å føre pennen.

Forestillingen vástádus eana – The answer is land har tre grunntemaer: 1. Natur og tilhørighet. 2. Konflikten mellom følelser og uro. 3. Å stå sammen.
Sammen sier de noe om hvordan den samiske kulturen i stor grad handler om det samiske folkets relasjon til naturen, at denne tilhørigheten skaper en uro ved at det stadig er store og inngripende endringer som skjer i landskapet, og at man må stå sammen for å være sterke. Elle Sofe forteller at hun er svært inspirert av massebevegelser og de store bølgene med demonstrasjoner de siste årene, med #MeToo-bevegelsen, BLM, Standing Rock og Idle No More som tydelige eksempler.
Åndelige praksiser er også en viktig del av prosessene til Elle Sofe, noe hun forteller er knyttet til hennes arv. Dette handler i stor grad om respekt og hvordan man tenker når man kommer til nye steder og relaterer seg til omgivelsene og andre mennesker. Ydmykhet knyttes til en større åndelighet som gjelder hele kloden, sier hun, og tankene rundt dette ble brukt direkte i arbeidet med forestillingen.
Det handler om å gå sammen heller enn å dyrke ulikheter, og å finne et felles svar: vástadus eana – The answer is land.

Vástádus eana / The answer is land, 04. - 06. februar