Stor interesse for stilling som kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Da søknadsfristen gikk ut 15. august hadde 33 søkere (én har trukket seg etter publisering red.anm.) meldt sin interesse. Den som får jobben skal lede Dansens Hus i et åremål på fire år fra våren 2024.

Foto Tale Hendnes 2022 172

Det er en sterk og interessant søkerliste hvor hele 18 av de offentlige søkerne har utenlandsk bakgrunn og internasjonal erfaring. Også en rekke norske dansekunstnere og profilerte fagfolk i feltet har søkt. Det er god kjønnsbalanse i søkergruppen med 18 kvinner og 15 menn på søkerlisten.

Styreleder ved Dansens Hus, Silje Riise Næss, som er påtroppende leder av Talent Norge, er svært entusiastisk over søkerlisten:
- Vi er nærmest målløse over den store tilstrømmingen av toppkandidater når vi nå skal finne den strålende Samme Raeymaekers etterfølger. Over tretti søkere, hvorav så å si alle er godt kvalifiserte, er ikke hverdagskost. Vi tar interessen fra spydspisser i både det norske og det europeiske dansefeltet som et tegn på Dansens Hus sin anerkjente og viktige posisjon, og ser stort fram til den videre prosessen, sier hun.

1 Mohammad Aldasoki Bedriftsrådgiver / Musikk produsent & koreograf. Norge

2 Helga Baert General & Artistic direction Belgia

3 Edvin Liveric-Bassani Director Kroatia

4 Isabella Spirig Artistic Director of Steps Sveits

5 Pia Krämer Independent Curator Tyskland

6 Birgit Berndt Danschef Sverige

7 Sara Hirn Managing Director Finland

8 Thomas Schaupp Artistic leader Tyskland

9 Benjamin Perchet Artistic Director & CEO Irland

10 Marc Olive Lopez Artistic progragmmer / Curator Spania

11 Untatt offentlighet

12 Stine Nilsen Festivaldirektør og kunstnerisk leder Norge

13 Olöf Ingolfsdottir Artist and life coach Island

14 Bek Berger Artistic Director Latvia

15 Bettina Kogler Artistic and managing director Østerrike

16 Gaston Core Director and Choreographer Argentina

17 Leif Hernes Koreograf og professor Norge

18 Kari Hoaas Professor i dans, koreografi og kunstnerisk leder Norge

19 Manuel Pelmus PhD Candidate Norge

20 Hooman Sharifi Kunstnerisk leder Norge

21 Jazmin Chiodi Artistic Director Irland

22 Jonas Pedersen Øren Formidlingskonsulent og dansekunster Norge

23 Thomas Prestø Kunstnerisk leder/PhD kandidat Norge

24 Dirk Förster Curator, Creative Producer and Consultant Tyskland

25 Susan Sentler Artist/Director/Educator Storbritannia

26 Thomasz Kirenczuk Artistic Director Italia

27 Mathias Aas Stoltenberg Danser Norge

28 Kristine Karåla Øren Dansekunstner Norge

29 Rania Broud Dramaturg Norge

30 Marianne Bilger Kurator & produsent Norge

31 Untatt offentlighet