Stine Nilsen ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Stine Nilsen, kunstnerisk leder og festivaldirektør ved CODA Oslo International Dance Festival, overtar lederansvaret på Dansens Hus etter Samme Raeymaekers.

DSC04967 2 scaled
- Foto: Achy Ouafic

- Etter en inspirerende ansettelsesprosess er vi på Dansens Hus enormt stolte av å presentere vår nye kunstneriske leder, sier styreleder Silje Riise Næss.
- Stine Nilsen er en inkluderende kultur-toppleder med en imponerende internasjonal erfaring. Hun har tidligere gått fra rollen som danser til kunstnerisk leder ved det renommerte britiske dansekompaniet Candoco Dance Company. Etter hjemkomsten til Norge og jobben som kunstnerisk leder for CODA Oslo International Dance Festival, har hun markert seg som en festivalsjef med et særlig blikk for å programmere relevant og mangfoldig, samtidig som hun har styrket det norske dansekunstfeltets rolle i festivalen. Det føles nærmest urettferdig å frarøve CODA et slikt fyrtårn. Men vi er sikre på at Stine er klar for enda større oppgaver, og gleder oss til at hun skal prege Dansens Hus, og inngå i Dansens Hus sin lederduo sammen med administrativ leder Sunniva Steine.

Et bredt sammensatt ansettelsesutvalg har utgått fra, og gitt råd til, styret. Bak beslutningen ligger en krevende og grundig utvalgsprosess, basert på en lang og usedvanlig sterk søkeliste. Utvalget har gjennomført et stort antall samtaler, og har bestått av dansekunstnerne Sulekha Ali Omar og Carl Joseph Santos Aquilizan, kunstnerisk og daglig leder ved DansiT i Trondheim, Arnhild Staal Pettersen, ansattrepresentant for Dansens Hus, Kirre Arneberg, og styreleder Silje Riise Næss. Direktør Åsta Braathen i Hodejegerne har bidratt med solid tilrettelegging av prosessen.

- Jeg er glad og beæret over tilliten fra ansettelsesutvalget og styret, sier Stine Nilsen. Nå gleder jeg meg til å samarbeide med det kunnskapsrike teamet på Dansens Hus, og til å videreutvikle Dansens Hus sin viktige rolle som nasjonal scene for dans. Jeg gleder meg også til å involvere mange Norges-baserte kunstnere i presentasjon, koreografiutvikling og formidling, og fremme Dansens Hus både som nasjonal og internasjonal visningsarena. Noe av det nye jeg helt konkret ønsker å få til er å invitere ulike dansekunstnere til å være gjestekuratorer i avgrensede tidsrom. Jeg ser også frem til å jobbe videre for noe av det som er en hjertesak for meg, nemlig tilgjengelighet og tilrettelegging for et bredt publikum.

Stine Nilsen tiltrer stillingen 1. august 2024.