Sart ansikt/hodeløs kropp

Det sies at ansiktet er kroppens viktigste identitetsmarkør. Men hvis ansiktet glimrer med sitt fravær, hvem er det som stirrer tilbake på deg?

Sas Ida Hodelos Kropp 1266 Web Some
Ida Frømyr Borgen - Sart ansikt, hodeløs kropp

Sart ansikt/hodeløs kropp er et tverrkunstnerisk prosjekt initiert av dansekunstner Ida Frømyr Borgen, og består av en soloforestilling og en bildeserie. Prosjektet utforsker betydningen av ansiktet i grenselandet mellom subjekt og objekt.

Filosofen Emanuel Levinas baserte sin etiske tenkning på betydningen av ansiktet. I verket Den Annens humanisme beskriver han humanitet som ”[...] noe som treffer meg i møtet med Den Annens ansikt, den etiske hendelse.”

I forestillingen settes det gjenkjennelige opp mot det tilsynelatende forvrengte. Publikums persepsjon utfordres og forestillingen berører tematikker som identitet, den annens blikk og objektivisering av kvinnekroppen.

Prosjektet er inspirert av fenomenet pareidoli, det vil si når tilfeldige sanseinntrykk kan oppleves som for eksempel et ansikt og gjenstander framstår som menneskelige. I forestillingen undersøkes dette gjennom en videoinstallasjon. Parallelt beveger danseren seg uten at ansiktet og hodet er synlig for publikum, kroppen blir fremmed eller umenneskelig. I lydbildet smelter det organiske sammen med det mekaniske og syntetiske.

Bildeserien henter inspirasjon fra mote-fotografiet. Vi ser en passiv kvinnekropp ikledd sterke farger, og i likhet med i forestillingen er ansiktet hennes usynlig for publikum. Bildene er fotografert ute i byrommet, og den fargerike stylingen står i sterk kontrast til den grafiske og grå bakgrunnen.

Arbeidet med bildeserien startet som en promotering for forestillingen. Etterhvert utviklet bildene seg til å bli et selvstendig kunstnerisk uttrykk som informerte den kreative prosessen i forestillingen.

Medvirkende:
Konsept/koreograf/danser: Ida Frømyr Borgen
Video: Anna Leijonhielm
Musikk: Sigurd Ytre-Arne
Kunstnerisk veiledning: Hanne Frostad Håkonsen, Amanda Bach og Maaike Croles Fitjar

Danser/modell: Ida Frømyr Borgen
Foto: Sara Angelica Spilling
Stylist: Juliette Aleksine Piiksi

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og FFUK