Revolusjonære kvinner

Seminar om det feministiske, folkelige, revolusjonære opprøret i Iran.

Siden 50-tallet, og vel så det, har kvinner i Iran alltid hatt en aktiv rolle i forkant av revolusjon. Uavhengig av etnisk bakgrunn og klasse har kvinnene gang på gang ofret seg for frihet. De ofrer ikke livet for å dø – de ofrer livet for å kunne leve et fritt liv med verdighet. Helt fra begynnelsen har kvinner vært i front som en avgjørende pilar i kampen for frihet i Iran.

I forbindelse med forestillingen Sacrifice While Lost in Salted Earth (26. – 29. januar) har PRIO (Peace Research Institute Oslo), Impure Company og Dansens Hus gleden av å invitere til en samtale mellom Banafshe Ranji, forsker i media og journalistisk sosiologi i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, Samira Amini, seniorforsker i kognitiv nevrovitenskap ved PRIO, og Hasti Hamidi, politiker i Sosialistisk Venstreparti, om dagens feministiske, folkelige, sekulære og modige revolusjonære opprør i Iran.

Praktisk informasjon:.
Dato: 28.01.23
Tid: 13:30-15:30
Sted: Studioscenen
Med: Banafshe Ranji, Samira Amini, Hasti Hamidi og Hooman Sharifi

Bioer:
Banafsheh Ranji
er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitet i Oslo i 2019. Ranji har forsket på medias og journalistikks sosiologi i politisk restriktive sammenhenger. Hun har skrevet boka Journalistic Practices in Restrictive Contexts: A Sociological Approach to the Case of Iran (Routledge, september 2022). Ranji mottok prisen Hans Majestet Kongens Gullmedalje i 2020 for doktorgradsavhandlingen sin. Hun har vært forsker ved Universitet i Oslo.

Samira Amini Hajibashi er seniorforsker ved PRIO, Peace and Conflict Dynamics department. Hun fullførte sin doktorgrad i kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo i 2020. Hennes hovedfelt har vært innen visuell oppmerksomhet, individuelle forskjeller i mental innsats og kognitiv kontroll, samt visuell persepsjon, belønningsprosessering og beslutningstaking. Ved PRIO er hun involvert i et forskningsprosjekt som handler om hvordan mennesker vurderer koalisjonell formidabilitet.

Hasti Hamidi er politiker i Sosialistisk Venstreparti og skaper den interseksjonelle podcasten Woke me up med aktuelle tema fra samfunnsdebatten sammen med Mohamed Abdi.

Illustrasjonsbildet er av den iranske kunstneren Ghazisha. Håret er hennes eget.

Sacrifice While Lost in Salted Earth, 26. - 29. januar 2023