Publikasjon og forestilling

Publikasjonen HYBRIS består av tekster skrevet av Amy Black Ndiaye, Rania Broud, Madeleine Holth og Jonas Øren. Den er utformet av Snøhetta og kommer til salgs i et begrenset opplag. Kjøp den sammen med billetten din eller på Dansens Hus.

Skisse Publikason

Hybris: Choreographing Whiteness er et tredelt kunstprosjekt som bygges opp av en danse- og scenekunstforestilling, en publikasjon og en rap-EP. De tre ulike delene informerer hverandre og spiller på en form for dynamisk skapelse.

Arbeidet med publikasjonen baseres på poetisk og strategisk vurdering og undersøkelse av personlig og scenisk fremføring hentet fra populærkulturelle stereotypier: På hvilken måte møtes den (amerikaniserte) svarte kvinnen i musikkindustrien – og særlig hip-hop og rap-kulturen – og den hvite skeive mannen i et felles språklig og kroppslig uttrykk?

I samtale med dramatiker, forfatter og scenekunstner Camara Lundestad Joof spør Jonas Øren hvordan fordommer er koblet til lengselen etter fellesskap og samhold.

Motejournalist Madeleine Holth skriver om den kvinnelige påvirkningen på hip-hop-moten og hvordan dette har i sin tur influert moteverden.

Dramatiker og kritiker Rania Broud og tekstforfatter Amy Black Ndiaye har begge skrevet lengre dikt basert på prosjektets tematiske rammer og koblet dette til det personlige og erfarte.

Design- og arkitektkontoret Snøhetta skaper design og layout. I arbeidet ligger en interesse å både ta tak i og undersøke den vestlige appropriasjonen av visuelle inntrykk og grafiske standarder. På hvilken måte er appropriasjon fra mellom annet hip-hop-estetikk med på å informere grafisk arbeid?

I prosessen som har blitt til publikasjonen HYBRIS har vi vært interessert i en åpen struktur: De ulike stemmene som bidrar er satt sammen for å skape et tematisk samspill – ikke et samstemt uttrykk. Redaktøren (Jonas Øren) kontrollerer ikke hvordan tekst- og designarbeidet skjer, men fører prosessen dit bidragsyterne selv ønsker dette. Forfattere, journalist og skribenter er frie til å benytte seg av sitt eget språk. Slik forsterkes deres egne historier og stemmer basert på deres eigne prinsipper og vilje.

Du får kjøpt publikasjonen sammen med din billett til forestillinger og hent den når du kommer på forestillingsdagen. Den koster kr 100,-