Minidokumentar: På grensen

- Du er på en måte norsk-iraner?
- Ja..
- Kaller du deg det?
- Ouff, jeg bare bytter på når jeg vil jeg.

Minidokumentar om Hooman Sharifi.

Foto Tale Hendnes 2 4

The Dead Live On in Our Dreams, 28. - 31. mars 2019