Introduksjonsvideo: How to die - Inopiné

Hvordan forholder vi oss til de politiske endringene vi ikke er enige i? Hvordan kan vi snakke og tenke sammen? Formidler Sunniva Lind Høverstad introduserer deg til temaene for forestillingen How to die – Inopiné av Mia Habib - en forestilling som tar utgangspunkt i det vi ennå ikke vet.

Foto Tale Hendnes 2020