På et nytt sted

- Det at jeg har vært et barn som nå er voksen, som skal fortsette å eldes og dø, påvirker hvordan jeg jobber og hvilke verdier og menneskesyn jeg tar med meg i arbeidet, sier danser i forestillingen One Gust of Wind, Loan Ha.

Kristina Gjems One Gust Of Wind 2017 Foto Tale Hendnes 26

Fortell om ytterpunktene i karrieren din!
Jeg føler vel at min utdannelse og erfaringer fra P.A.R.T.S. i Brussel og byens scenekunstmiljø i relasjon til mine mangeårige samarbeid med Hooman Sharifi i Impure Company og Kristina Gjems representere et trehodet spekter av tradisjoner og estetiske preferanser som har utfylt og utfordret den utøvende dansekunstneren i meg.

Hvis forestillingen One Gust of Wind var et objekt, hva ville den vært?
En hybrid av et romskip, en hage og et menneske.

Hvilke aspekter av livet påvirker mest hvordan du jobber?

Det at jeg har vært et barn som nå er voksen, som skal fortsette å eldes og dø, påvirker hvordan jeg jobber og hvilke verdier og menneskesyn jeg tar med meg i arbeidet. Jeg er opptatt av at hvordan jeg jobber med dansen skal kunne være i forandring og modning slike jeg også er det i denne kroppen og dette livet. Akkurat nå, helt konkret, har det mye å si at jeg er mamma til en liten gutt og hele meg er på et nytt sted etter at jeg fødte ham.

Hva er det viktigste som skjer i norsk dansekunst akkurat nå?
Vet ikke. Det er ofte ikke nødvendigvis det mest synlige som er det viktigste.

Fortell om metoden til Kristina Gjems
Jeg opplever at Kristinas mangeårige meditative/reflekterende og somatiske praksiser (gjennom dans og tai chi) har vært avgjørende også for hvordan hun utvikler forestillingene sine. Hun inspireres av naturen og bruker mange ulike bilder derfra i utviklingen av dansen. Hun har et utrolig godt øye for hvor og hvordan kvalitetene hun leter etter forplantes ulikt i hver enkeltes kropp. Gjennom dette skaper hun et særegent estetisk univers som må erfares og praktiseres, ikke bare kopieres.

Er den sammenfallende med din egen metode?
ALLE de kunstnerne jeg har jobbet med over flere år, har kvaliteter som sammenfaller og er med på å utvikle mine egne metoder. I de samme samarbeidene er det også aspekter som ikke nødvendigvis er i min smak. Men herregud, jeg vet jo ikke engang om jeg synes jeg har spesielt god smak.. så jeg trigges av den annerledesheten.

Hvem inspirerer?
For tiden inspireres jeg veldig «lokalt». Når jeg tenker på alle de møtene med ulike kunstnere jeg har hatt det siste året: samtaler, prosjektsamarbeid, forestillinger jeg har sett… Jeg har funnet mye ulik inspirasjon i dem.

One gust of wind - and they all dance, 19. - 22. mai 2017