New Religion 2 Marthe Thu

Prøv kreativ teknologi og kunstig intelligens

Velkommen til en dag på Dansens Hus og House of Nerds der du kan kan oppleve og utforske hva kunstig intelligens (Ai) og kreativ teknologi betyr.

Aktuelt

  I samarbeid OsloMet Ai Lab, NeuralMet og House of Nerds får du innsikt i teknologiske og menneskelige nyvinninger innenfor kunstnerisk utfoldelse og økt forståelse om hva kreativitet kan bety i dag. Du får prøve verktøyer og apparater som blir brukt innenfor Ai der kropp og bevegelse er en viktig drivkraft, i tillegg til å prøve VR-spill hos House of Nerds. Dagen arrangeres i forbindelse med forestillingen New Religion av Mathilde Cayers som er opptatt av kunstig intelligens, transhumanisme og kreativ teknologi i denne forestillingen.

  Praktisk informasjon:
  Dato: 04.02.23
  Tid: 15:00-17:00
  Sted: Dansens Hus Bar og House of Nerds
  Alle aktiviteter er gratis og passer for alle fra 12 år og oppover.

  Ai: Kunstig intelligens
  (artificial intelligens) handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. Hvis en maskin kan løse problemer, utføre en oppgave eller vise andre kognitive funksjoner som et menneske kan, så kan vi si at det har kunstig intelligens.

  VR: Kunstig virkelighet, eller virtuell virkelighet (virtual reality) er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.

  Kreativ teknologi er en måte å utvikle og utforske kreative ferdigheter i takt med moderne teknologiske nyvinninger.


  Stands og presentasjoner

  OsloMet Ai Lab

  er et felles forskningssenter for OsloMet og SimulaMet, som jobber med tverrfaglig forskning innen kunstig intelligens. Senteret løser samfunnsproblemer relatert til Ai i form av bærekraft, pålitelighet, sikkerhet og helse, og gjennomfører innovativ forskning innen biologisk inspirert og kvante-kunstig intelligens (banebrytende forskning på hvordan kvantedatabehandling kan hjelpe med maskinlæring og andre vanskelige informatikkproblemer. Laben er også kjernen for utdanning innen Ai ved OsloMet og arbeider også med formidling om Ai til offentligheten.

  Grensen for hva maskiner kan gjøre flyttes stadig, og nylig har en stor diskusjon blitt åpnet rundt Ai’s evne til å genere kunst fra koding og tekstbeskrivelser. Denne egenskapen gjør kunstproduksjon mulig for alle, men kan også gjøre arbeidsmarkedet for kunstnere mindre. Samtidig kan AI brukes til å skape nye kunstformer vi ikke tidligere har sett, og åpner dermed for nye kreative muligheter. Publikum kan her interagere med og diskutere implikasjonen disse teknologiene har for samfunnet generelt, og kunstverdenen spesielt med Trym A.E. Lindell, PhD kandidat i AI ved OsloMet og Ingvild Bertelsen, danser med erfaring innen interdisiplinært arbeid med Ai.

  Spill The Imitation Game

  Skap bilder generert av tekst

  Mirror I: Utforske din underbevisste bevegelsesmønstre.

  NeuralMet

  er et studentdrevet initiativ støttet av AI-lab ved OsloMet som arbeider for å skape interesse for kunstig intelligens blant studenter. Dette gjøres gjennom organiserte workshops, seminarer og hackathons i samarbeid med eksperter innen AI, IT og akademia

  Lek med et holografisk solsystem

  Interaktivt posisjonsestimat

  Virtual reality kunst

  House of Nerds

  ligger på Vulkan i Oslo, vis a vis Dansens Hus, og ble etablert i 2014 og er en samlingsplass for gaming, streaming og VR-opplevelser. Ambisjonen er å gjøre gaming til en levende sosial aktivitet.

  Escape Room

  Logomedsignatur cmyk
  Bx7 R Eou IEAAV Wd M

  New Religion, 03. - 05. februar 2023

  DARKMATTER, 29. - 30. april 2023

  Uventa, 16. - 19. mars 2023