Dokumentarisk, mørk og komisk dans.

Aggressive lydspor fra nettet blandes med gestikulerende dans i Hege Haagenruds nye forestilling.

Foto Tale Hendnes 2022 12

Koreografen Hege Haagenrud har siden slutten av 90-tallet skapt over 20 forestillinger, blant annet for den Norske Opera og Ballet, Oper am Rhein og en rekke egne forestillinger som er vist på Dansens Hus. Hun er en anerkjent og kritikerrost dansekunstner, kjennetegnet av en stringent, estetisk form og en dokumentarisk inngang til forestillingene, ofte med bruk av dokumentariske lydopptak som en del av materialet.

Dokumentariske lydopptak er det også i hennes nye forestilling, Do Not Stand Too Close, som vises på Dansens Hus 23. til 26. mars. Danserne lipsynker til reelle opptak av mennesker som formidler mørke, aggressive, såre og personlige historier. Sammen med danserne har Haagenrud utviklet et gestisk bevegelsesmateriale som er med på å underbygge og kontrastere tekstene som fremføres. Noen ganger kan dette skape komiske undertoner som ofte ikke er der i utgangspunktet, men under det hele ligger noe allment og gjenkjennelig som Haagenrud ønsker å få frem. Hun er opptatt av at kunsten hun skaper skal være aktuell og resonnere med tiden hun skaper den i.


I Do Not Stand Too Close møter vi de sykelig selvopptatte, de som trenger så mye at de til slutt blir stående alene. Personlighetsforstyrrelser og psykiske lidelser er blitt allemannseie, og nettet flommer over av folk som deler sine personlige erfaringer. Disse vitnesbyrdene, fritt satt sammen med klipp fra reality-TV og en og annen såpeopera, er utgangspunktet for Do Not Stand Too Close. Gjennom et holdt formspråk, storslått musikk fra Metteson/Junker, og et talespråk som ikke holder noe tilbake vil Haagenrud belyse det eksistensielle behovet for å speile oss selv i den andres blikk.

Do Not Stand Too Close, 23. - 26. mars 2023