Det kroppen bærer

I One gust of wind møter vi fem kvinnelige utøvere. Over tid har de hver for seg og sammen arbeidet med fem naturbilder som utgangspunkt for bevegelse.

Foto Tale Hendnes 18Ja