Dansens Hus søker formidlingskonsulent til Dansenett Norge

Søknadsfrist 13. juni 2024.

Dansenett Logo gul

Dansenett Norge er et turnénettverk som turnerer danseproduksjoner til scener over hele Norge under visjonen Dans i hele landet. Dansenett Norge ønsker å invitere enda flere publikummere inn i dansens verden, og øke interessen for å oppsøke dans. Vi styrker nå publikums- og formidlingsarbeidet, og søker en person som gløder for å formidle dans til et bredt publikum over hele Norge. 
Stillingen er en tidsavgrenset prosjektstilling i et 40 % engasjement med 2 års varighet.  

Arbeidsoppgaver vil være å utforme et formidlingsprogram for hver turnéforestilling med supplerende aktiviteter og arrangementer som forestillingsintroduksjoner, verksteder, kunstnersamtaler med mer. Du vil ha ansvaret for å kartlegge tidligere formidlingsaktivitet i nettverket og utarbeide en idébank for supplerende og kontekstualiserende aktiviteter fremover. Videre skal du utarbeide en arbeidsstruktur for formidlingsarbeidet, og se på hvordan oppgavene best kan fordeles mellom de ulike aktørene i nettverket, herunder Dansens Hus, regionale partnere, lokale arrangører og kunstnere/kompanier. Du vil også kunne bistå med kommunikasjonsoppgaver, som nyhetsbrev, nettside, sosiale medier med mer. Stillingen er organisatorisk plassert på Dansens Hus i Dansenett Norge-teamet, samtidig som du i utstrakt grad vil samarbeide med de øvrige aktørene i nettverket. 

Vi ser etter deg som har sterk interesse for dans, kombinert med et genuint ønske om at flere skal få oppleve denne kunstformen. Du har danse- eller kunstfaglig utdanning på minimum BA-nivå, men relevant arbeidserfaring og høyt kunnskaps- og motivasjonsnivå kan veie like tungt. Du har gode kunnskaper om dans generelt og samtidsdans spesielt, vet hva som rører seg i det norske og internasjonale dansefeltet og har forståelse for Dansenett Norges samfunnsoppdrag. Dine kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, er svært gode, og du brenner for å formidle på en forståelig og engasjerende måte. Som person er du idérik og god til å omsette idéer til konkrete planer. Du arbeider strukturert og har gode samarbeidsevner. Dansenett Norge søker å inkludere et mangfold av kunstnere og være tilgjengelig for en mangfoldig publikumsgruppe. Kompetanse på mangfold og tilgjengelighet vil være en klar fordel.  

Arbeidsspråk er norsk, og du bør ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.  Arbeidstiden er primært dagtid, mandag til fredag, men noe arbeid i helger og kveld samt reisevirksomhet må regnes med. Lønn iht. Dansens Hus’ lokale overenskomst.  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.   

Ønsket oppstart fra 15. august, eller så snart som mulig etter dette. 

Søknad og CV sendes soknader@dansenshus.com
Aktuelle kandidater vil kunne innkalles til intervju fortløpende.  

Søknadsfrist: 13. juni 2024.

Spørsmål kan rettes til: 
Administrativ leder Sunniva Steine:sunniva@dansenshus.com Tlf.: 413 18232 
Nasjonal koordinator Dansenett Norge Kirre Arneberg: kirre@dansenshus.com Tlf.: 928 30 031   Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans, og holder til i særpregede lokaler på Vulkan ved Akerselva.  Vår kjerneaktivitet er å vise og samprodusere norske og internasjonale danseforestillinger, samt sørge for at dansekunsten kan oppleves av stadig flere, både nye og etablerte publikumsgrupper. Dansens Hus har også ansvar for Dansenett Norge, et turnénettverk vi driver i samarbeid med noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst; Dansens Hus, Davvi - Senter for scenekunst, DansiT Koreografisk senter, RAS Regional Arena for Samtidsdans og Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge. For mer info, se www.dansenshus.com og www.dansenettnorge.no