Dansens Hus Bar i sommer

Dansen Hus Bar er stengt i sommerferien

Foto Tale Hendnes 2022 172

Dansens Hus Bar holder sommerstengt fra mandag 26. juni. Etter sommerferien vil baren ikke være åpen som vanlig på dagtid. På grunn av omlegginger og omdisponeringer vil vi fra august kun være åpen for publikum én time før forestilling og etter forestillinger. Samme gode stemningen som alltid, men altså innskrenkede åpningstider.

Det er mulig å leie foajéområdet vårt for ulike typer mindre arrangementer, og også scenen leies ut når vi har anledning til dette. Mer om utleie kan du lese HER


GOD SOMMER!