Dansekunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter!

Å sikre at dansere får den anerkjennelsen og kompensasjonen de fortjener for sitt arbeid og bidrag til samfunnet er et felles mål for Dansens Hus og Norske Dansekunstnere.

Thjerza Balaj RUZALKA Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus
Illustrasjonsbilde: Thjerza Balaj i RUZALKA under ICE HOT Nordic Dance Platform 2024. - Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

1. mai er vår viktigste kampdag for et rettferdig og verdig arbeidsliv. Dansens kunstnere står side om side med de som kjemper for rettferdighet, likeverd og forbedrede arbeidsforhold. Vi vil stadfeste at dansens utøvere ikke søker særbehandling, men likestilte rettigheter med andre yrkesgrupper. Når vi diskuterer rettigheter, må vi også adressere den uatskillelige forbindelsen mellom kunstnerisk kvalitet, rettferdig lønn og institusjonelle strukturer.

Gjennom dans møtes mennesker på en unik og empatisk måte og verdifulle menneskelige egenskaper som aksept, toleranse og empati kommer til syne. Dansen gir oss tilhørighet til våre egne og til hverandres kropper, ikke minst viser dansen oss hvor sammensatt og rik den er gjennom både å være identitetsbyggende og identitetsfremmende. Dens utallige uttrykk, former, stiler og sjangre er en uvurderlig ressurs for menneskelig vekst og samhold, i medgang og i motgang.

Dansens kunstnere gir liv til våre drømmer, utfordrer våre tankesett og inspirerer våre hjerter. Dansen gjør det ufattelige mulig, gir form til det usagte, og engasjerer mennesker og samfunn på en direkte og ufiltrert måte i sitt levende uttrykk. Dessverre blir disse kunstneriske bidragene altfor ofte undervurdert, underkommunisert og ikke minst, underbetalt. Det er på tide å avslutte denne urettferdigheten og anerkjenne at kunstnerisk kvalitet og rettferdig lønn gå hånd i hånd.

Å sikre at dansere får den anerkjennelsen og kompensasjonen de fortjener for sitt arbeid og bidrag til samfunnet er et felles mål for Dansens Hus og Norske Dansekunstnere. Vi tror på å skape verdighet gjennom å gi rettferdige og gode arbeidsforhold, adekvat lønn og muligheter for kunstnerisk utfoldelse.

Vi fremmer kunstnerisk kvalitet i dansen og støtter kunstnerisk nyskaping og utforskning. Vi tror på å skape et inkluderende og mangfoldig dansemiljø som gir plass for ulike stemmer og uttrykk. Å fremme et samfunn der dansekunstnere kan skape og leve med verdighet er vår felles viktigste oppgave.

Denne kampen gjelder ikke bare for dansekunstnere alene, men for alle som anerkjenner kunstens kraft og betydning i samfunnet. Det er en kamp for rettferdighet, verdighet og kunstnerisk kvalitet. La oss i dag stå sammen for å skape en verden der også dansekunstnere får den anerkjennelsen de fortjener, og der kunstnerisk kvalitet og rettferdig lønn blir sett på som to sider av samme sak. Sammen skaper vi kunstnerisk verdi med verdighet!

Kristine Karåla Øren
Leder, Norske Dansekunstnere

Samme Raeymaekers
Kunstnerisk og daglig leder, Dansens Hus