Ballettens minste bestanddeler

A Quiet Evening of Dance er satt sammen av flere mindre stykker skapt av den anerkjente koreografen William Forsythe, både tidligere og nye arbeid. Det hele minner om en stillferdig kammerkonsert, skapt for å lyttes til og ses nærmere på.

Bc20181003 Forsythe Seventeen 2018 Twentyone 1007

Vi får se til sammen syv dansere på scenen, i ulike konstellasjoner. Arbeidene kjennetegnes av en slags introvert virtuositet. Dansernes pust er frasert og fungerer som akkompagnement for koreografien som dykker ned i den klassiske ballettens geometriske opphav.

Den amerikanske koreografen William Forsythe har jobbet aktivt med koreografi i over 45 år. Han er verdenskjent for å redefinere ballett-teknikken ved å løsrive den fra det klassiske repertoaret, og la den finne sin egen form som samtidig kunstart. Forsythe begynte sin karriere som danser med Joffrey Ballet og så med Stuttgart Ballet, der han etter hvert også ble huskoreograf. I 1984 ble han kunstnerisk leder for Ballet Frankfurt, gjennom sine tjue år med kompaniet skapte han en rekke ikoniske verk. Da Ballet Frankfurt ble lagt ned i 2004 startet han sitt eget kompani, Forsythe Company, som var virksomt fra 2005-2015. Forestillingene hans er fast inne på repertoaret til ballettkompanier over hele verden, og han har mottatt en lang rekke priser og utmerkelser. Forsythe har en tilnærming til koreografi der han ikke bare er opptatt av trinn eller bevegelser, men hvordan bevegelser settes sammen og organiseres i forhold til hverandre. Denne interessen for grunnleggende prinsipper for organisering har også ført til arbeid med installasjon, film og web-basert kunnskapsproduksjon. Installasjonene kaller han Choreographic Objects og disse har blitt stilt ut på en rekke museum og utstillinger.

A Quiet Evening of Dance er delt opp i to akter. Den første akten åpnes av de to danserne Parvaneh Scharafali og Ander Zabala. Prologue er en intrikat duett med små trinn og raske skift av retning. De sirkulerer, gestikulerer og bukker til hverandre, på tå hev i sneakers. Utøvelsen er både myk og krevende. Så følger Catalogue (first edition). Dette stykket fra 2016 ble opprinnelig skapt for DANCE ON ENSEMBLE, et kompani for dansere på førti pluss som jobber for at forestillinger med modne dansere skal bli mer vanlig og gitt mer verdi i danseverdenen. Nok en duett, denne gangen mellom danserne Jill Johnson og Christopher Roman, utviklet også i dialog med Brit Rodemund. De to har danset sammen for Forsythe i en årrekke og duetten tar utgangspunkt i den rike kroppslige kunnskapen og koordinasjonen de to deler. Danserne bretter ut og folder sammen ulike ledd, de befinner seg i krysningen mellom den idealiserte geometrien i balletten og kroppens anatomiske virkelighet. Forsythe selv beskriver dette som et intrikat stykke på grensen til barokk.

Det tredje stykket har tittelen Epilogue og består av mer individuelle danseepisoder. Musikken er av den amerikanske komponisten Morton Feldman, og blant de fem danserne på scenen finner vi breakdanseren Rauf «Rubber Legz» Yasit. Ved å plassere breakdans-teknikk side om side med ballett-teknikk på scenen trer de begge frem som to ulike systemer for bevegelse. Forsythe setter balletten opp mot en annen teknikk for å plukke den fra hverandre og bryte den ned til dens minste bestanddeler foran et publikum.

Bc20181003 Forsythe Seventeen 2018 Twentyone 1122

Det neste stykket Dialogue er også kjent som DUO2015. Det ble satt opp første gang i 1996 med to kvinnelige dansere, denne gangen får vi se de to mannlige danserne Brigel Gjoka og Riley Watts i aksjon. Stykket utforsker tid som konsept gjennom bevegelse, de to danserne fungerer som to visere på en klokke. De markerer tiden og gjør den synlig, strekker den ut i spiraler i rommet. Gjennom de to kroppene blir tiden gjort om til et mønster som åpner seg igjen og igjen.

Akt to består av stykket Seventeen / Twenty-One som ble skapt for A Quiet Evening of Dance i 2018. Alle de syv danserne er til stede på scenen og beveger seg til musikk av den franske barokke komponisten Jean-Philippe Rameau. Stykket består av flere danser som er vakkert frasert og blir utøvd av danserne med skånsom teatralitet.

A Quiet Evening of Dance er produsert av Sadler`s Wells i London i 2018. Dette er første gang arbeid av William Forsythe vises på Dansens Hus. Han har imidlertid vært en gjenganger på repertoaret til Den Norske Opera og Ballett. Nasjonalballetten har blant annet danset hans verk In The Middle, Somewhat Elevated, workwithinwork, Steptext og Limb's Theorem.

Bc20181003 Forsythe Seventeen 2018 Twentyone 0911

Arbeidene til William Forsythe har blitt sett på som kontroversielle i ballettverdenen. De bryter med den klassiske ballettens behagelige estetikk, men også med den humanistiske tendensen innen moderne dans. Forsythe har en unik posisjon innenfor samtidsdansen; samtidig som han blir hyllet for sitt innovative og utfordrende arbeid, forholder han seg trofast mot den klassiske ballettens institusjoner, teknikk og dansere. Han leter stadig etter nye former og modus for bevegelse. Hans noen ganger ekstreme formeksperimenter skjer gjennom et vokabular bestående av fem posisjoner, pliéer og pas de chat. A Quiet Evening of Dance kroppsliggjør hans personlige utforskning av den klassiske ballettens fortid, helt tilbake til barokkdansen ved de europeiske kongelige hoffene.

Kilder:

https://www.theguardian.com/st...

http://theconversation.com/wil...

https://www.nytimes.com/2018/1...

A Quiet Evening of Dance, 11. - 12. mai 2019