Bakteppe – undervisningsopplegg

Bakteppe er en dokumentasjonsserie med tre episoder som ser nærmere på ulike årstall og hendelser i norsk dansehistorie og gir deg innsikt i dansehistorien på 1900-tallet. Her er et oppgavesett som passer fra videregående trinn og opp som følger de tre episodene.

Bakteppe - uten skrift

Har du tenkt på hvor tett kunsthistorien er knyttet til samfunnsutviklingen? Bakteppe er en dokumentasjonsserie med tre episoder som ser nærmere på ulike årstall og hendelser i norsk dansehistorie og gir deg innsikt i dansehistorien på 1900-tallet. Historiker og daglig leder ved Danseinformasjonen Sigrid Ø. Svendal forteller om begivenheter og sammenhenger i dansehistorien som du kanskje ikke har hatt kjennskap til tidligere. I tillegg har vi lett i en rekke arkiver og biblioteker i inn- og utland etter bilder og filmer som er med på å plassere dansen i verdenshistorien. Episodene finner du her: Bakteppe – Scener fra norsk dansehistorie.

Bakteppe 16 9 episodebilder2

1910 – Kvinnekroppen tar plass
Fra korsett til barfotdans


Dansen i tiden
1. Gi en kort beskrivelse av hvordan samfunnet så ut i 1910.
2.
Hva var barfotdans og hvorfor var barfotdans så «drøyt og heftig»?
3.
Reflekter og skriv ned 3-5 punkter om hvordan moderne dans kan ses i sammenheng med den første bølgen av feminisme. Drøft i par/gruppe

4. Isadora Duncan
– Kort beskrivelse av hennes kunstnerskap.
– Kort beskrivelse av hennes protest.

5. Loie Fuller
– Gi en kort beskrivelse av Loie Fuller.
– Hvordan fungerer Loie Fuller som et eksempel på hvor tett kunsten er knyttet til samfunnsutviklingen?

6. Botten Soot
– Gi en kort beskrivelse av Botten Soot.
– Hvordan mottok familien at hun var Norges første barfotdanserinne?

7. Gyda Christensen
– Gi en kort beskrivelse av Gyda Christensen.
– Hvordan kan Gyda Christensen sies å ta opp tematikken rundt hvor dansen kommer fra.

8. Kreativ oppgave – «Med flagrende gevanter»
– Inspirert av blant andre Duncan, Fuller, Soot og Christensen, lag et utkast for et nytt verk basert på barfotdans og den tidlige moderne dansens idéer.
– Definer og beskriv. Tegn gjerne. Bruk også bilder, tekst og andre virkemidler dere finner digitalt. «lage veggavis»/mood-board:

– Scenerom – utendørs/innendørs
– Kostyme
– Tematikk
– Musikk/lydbilde
– Rekvisitter/scenografi
– Bevegelse og koreografiske valg

Bakteppe 16 9 episodebilder6

1914 – Verdenskrigen spiller inn
Fra Russland til Norge: Ballettens gjennombrudd

Dansen i tiden
1.
Fortell kort om ballettens historie gjennom Europa og hvilken rolle Russland hadde for ballettens utvikling.
2.
Hvordan var Russlands forhold til og syn på ballett?
3.
Gi en kort beskrivelse av kunstsynet i tidlig modernisme – og hvordan passer Ballet Russes inn i modernismen?
4.
Gi en beskrivelse av hvordan Ballet Russes har hatt en direkte påvirkning på norsk ballett.

Ballet Russes
5. Hvilke kjente samarbeidspartnere hadde Ballet Russes? Se om du finner mer informasjon digitalt om disse samarbeidene.
6.
Lag korte biografier basert på informasjon fra filmen og det du finner digitalt.
– Serge Diaghilev
– Anna Pavolva
– Tamara Karsavina
– Mikhail Fokine
– Léonide Massine
– George Balanchine
– Vatslav Nizjinskij
– Lillebil Ibsen

7. Kreativ oppgave – «Vårofferet»

– Beskriv bevegelseskvaliteter, dynamikk, musikk og samhandling mellom musikk og bevegelse og tydelig koreografiske grep fra Vårofferet
– Med utgangspunkt i egne beskrivelser og refleksjoner og med inspirasjon fra Vårofferet: lag en sekvens (ca 1 min). Velg musikk selv.

Bakteppe 16 9 episodebilder9

1923 – Fjær og frihet
Kropp og status i revydansen

Dansen i tiden
1.
Hvilken status hadde dansen på 1920-tallet? Kan det sammenlignes med hvordan synet på dans er i dag?
2.
The Roaring Twenties – gi en kort beskrivelse av dette fenomenet og sammenlign med tjuetallet i Norge.
3.
Beskriv hvordan revyscenen i Norge på tjuetallet ser ut. Hvilke scener finnes det, og hvor kom inspirasjonen fra?
4.
Det har vært debattert hvordan kvinner ble fremstilt i revyer og på scenen. Hvilke argumenter blir presentert i bakteppe? Hva er dine refleksjoner rundt denne debatten? Drøft og diskuter med en partner/i en gruppe.
5.
Det er hundre år siden «Det glade tjuetall» - basert på informasjonen i Bakteppe, hvilke likheter og ulikheter mellom 1923 og 2023 ser du?

6. Gi en kort beskrivelse av:
– Ernst Rolf
– Tutte Lemkow
– Brødrene Roschberg

7. Kreativ oppgave: «Utstyrsrevy»
– Inspirert av «Fra Karl Johan til Lykkeland» lag et drømmescenario for et forrykende avslutningsnummer. Beskriv dans, musikk, stemning, farger, kostymer, rekvisitter, scenografi, sjanger, stil og bevegelseskvaliteter.