Anu Laiho – Selfportrait Pornography

Selfportrait Pornography c Anu Laiho

I Selfportrait Pornography ser Anu på begjær og seksualitet knyttet til representasjonen av den feminine figuren som overseksualisert gjenstand. Som en skeiv person i en feminin kropp undersøkes dualiteten i å både begjære og å være begjærsobjekt på samme tid. Undersøkelsen vil ta for seg det ekstatiske og smertefulle som ligger til dette. Gjennom å utforske disse temaene skaper hun en serie metaforiske selvportretter som brukes til å presentere seg selv for publikum – av det somatiske, kroppslige selvbildet, av sosialt konstruerte forventninger og av forestilt perfeksjon.

Anu Laiho (hun/hen) er en finsk dansekunstner med base i Oslo. Hun er uteksaminert fra Arts Academy of TUAS (FIN) med en BA i danse- og dansepedagogikk (2019) og fra KHiO (NO) med en MA i dans (2021). Hennes interesse for dans og bevegelse handler om somatiske opplevelser, repetisjon og akkumulering, samt praksiser som omfatter glede og nytelse.