Hva leter du etter?

Johannesburg, Sør-Afrika: 27 dagers lockdown

Gregory Maqoma leder kompamiet Via Katlehong, som spilte på Dansens Hus januar 2019. Her er en rapport fra ham i fra Johannesburg.

Unknown

For English version scroll down.

Hvor er du nå og hva er status quo?
Akkurat nå er jeg på dag 27 av lockdown i Sør-Afrika. Jeg har det bra og forsøker å beholde vettet ved å lese og skrive. Og så prøver jeg stadig nye oppskrifter sammen med min sønn som studerer kulinarisk kunst.

Hva slags rutiner har du laget for deg selv?
Morgenyoga hjelper meg å forberede meg for dagen fysisk og mentalt. Vanligvis setter jeg mål for dagen. Jeg skriver på en bok, akkurat nå er dette prioritet nummer en. Jeg holder også tett kontakt med min mor og venner hver dag.

Hva leser du?
Akkurat nå leser jeg Credo Mutwas My Children, My Africa. Credo Mutwa er en anerkjent Sør-Afrikans åndelig healer med guddommelige evner. Han er forfatter av bøker som bygger på afrikansk mytologi og sjaman-tradisjoner fra Zulu folket, men også fra egne, personlige erfaringer. Han døde dessverre forrige måned.

Hva ser du på?
For det meste nyheter og matkanaler (påvirket av sønnen min).

Hva hører du på?
Jeg hører mye på musikken som var inspirasjonskilden til mitt nyeste prosjekt som var basert på det første Sør-Afrikanske koret. Musikken er av Thuthuka Sibisi og Philip Miller.

Hvordan beveger du deg?
Ikke mye. Jeg arbeider i et lite rom på tre kvadratmeter, men jeg strekker desto mer.

Hva inspirerer deg?
Motstandskreftene i svart historie, særlig mitt lands historie hvor man på den ene siden forsøker å utslette århundrer av svart tilværelse, og på den andre siden forsøker å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til makt. Arbeidet mitt er for det meste en respons på dynamikken i dette.

Hvis du kunne sende en beskjed som ville nå hele verden, hva ville du sagt?
Min beskjed ligger allerede i talen jeg holdt i forbindelse med World Dance Day den 29. april: Vi trenger dans mer enn noen gang for å virkeliggjøre friheten til å bevege oss. Dans er nødvendig mens vi sørger over den situasjonen vi alle er i.

English version:

Where are you now, and what is your status quo?
I’m presently on day 27 of lockdown in South Africa, Johannesburg. I’m healthy and trying to remain sane by reading and writing as well as trying new cooking receipts with my son who is studying culinary art.

What routines have you made for yourself?
Morning yoga helps me with physical and mental preparation- I usually set goals for each day with a purpose of achieving something each day, I’m busy writing my own book, it is my priority presently, checking on my mother and friends each day.

What do you read?
I’m presently reading Credo Mutwa’s My Children, My Africa. Credo Mutwa is a renowned South African spiritual healer with divine powers and Author of books that draw upon African Mythology and Zulu Shaman Traditions as well as his personal experiences. He sadly passed on last month.

What are you watching?
Mostly news as well as cooking channels (my son´s influence)

What are you listening to?
I’m listening a lot to the music that inspired my new project based on the first South African Choir, the music is by Thuthuka Sibisi and Philip Miller.

How do you move?
Not much, I work in a confined space of 3 by 3meters, however I get to stretch a lot more.

What inspires you?
The resilience of black history, particularly the history of my country which at one hand tries to erase centuries of black existence and on the other dealing with the complexity of power. My work mostly is a response to this dynamics.

If you could send a message that would reach everyone, worldwide what would it be?
My message is already captured in my speech for International World Dance Day for 29 April - it’s about that more than ever we need to dance to exercise the freedom of movement and more than ever to dance to heal as we mourn this moment.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus