Hva leter du etter?

Er du vår nye lydtekniker?

Vi søker en engasjert og profesjonell lydtekniker/lydmester til vårt dyktige scenetekniske team.

Supernova Foto Tale Hendnes 2 114

Dansens Hus har som mål å ha visningsfasiliteter på høyde med de beste internasjonale arenaer, både når det gjelder faglig kompetanse og tekniske rammer. Vårt scenetekniske team skal sørge for at alle forestillinger som presenteres hos oss gjennomføres under best mulig tekniske rammer. Vi søker nå en engasjert fagperson til en spennende stilling i et levende og kreativt miljø, med gode kollegaer og varierte arbeidsoppgaver.

Du som ansettes vil få stilingstittel lydmester, og vil bli del av vårt scenetekniske team. Sceneteknisk team ledes av sceneteknisk leder og består av i alt 8 personer innenfor fagområdene lyd, lys, scene, verksted og AV/video. Lyd utgjøres av totalt 1,6 årsverk bestående av fagansvarlig lyd og lydmester. Det er sceneteknisk leder og fagansvarlige som har det overordnede ansvaret for den tekniske planleggingen av våre aktiviteter. Som lydmester vil du i hovedsak ha ansvar for å gjennomføre planlagt aktivitet, og du vil kunne ha et selvstendig ansvar for den lydtekniske gjennomføringen av forestillinger. Du vil også kunne tildeles planleggingsoppgaver. Vedlikehold og oppgradering av teknisk utstyr og infrastruktur vil også være en del av dine arbeidsoppgaver.

Jobben innebærer tett samarbeid med resten av sceneteknisk team og med kunstnere og teknikere fra inn- og utland. Vi søker etter en lagspiller som jobber strukturert og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Er du i tillegg opptatt av å yte ditt beste for å sikre et teknisk arbeid av høy kvalitet, har du mange av de personlige egenskapene vi leter etter.

I tillegg bør du ha

  • Lydteknisk utdanning. Kan erstattes av solid relevant arbeidserfaring
  • Inngående kunnskap og solid erfaring fra arbeid som lydtekniker og/eller lyddesigner, fortrinnsvis innenfor scenekunst
  • Kjennskap til bruk av Qlab og Logic eller tilsvarende programvare
  • Gode kunnskaper om sikkerhetsforskrifter for riggearbeid på scener, samt riggekurs
  • Gode kunnskap om AV- og video teknikk
  • Noe kjennskap til andre tekniske fagområder som f.eks. lys og scene
  • Interesse for scenekunst og dans.

Søker bør ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk til å kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig med husets stab og samarbeidspartnere. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid vil være etter fast oppsatte planer innenfor regulerte rammer med en kombinasjon av dag-, kvelds- og helgearbeid. Lønn og øvrige betingelser ihht lokal overenskomst.

Ønsket oppstart: 1.1.2022

Har du spørsmål om stillingen, kontakt sceneteknisk leder Tanguy Nédélec eller fagansvarlig lyd Terje Wessel Øverland.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus