Hva leter du etter?

Dette er Koreografilab 2020

Koreografilaboratoriet er en fin mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre dansekunstnere i Norge. En jury velger ut fra innkomne søknader koreografer som får presentere sine arbeider 30. april til 5. mai 2020.

Foto Tale Hendnes 9 190514 182556

Juryen til Koreografilaboratoriet har i år bestått av Magnus Myhr, Hooman Sharifi og Solveig Styve Holte. Juryen har valgt søkere som viser stort kunstnerisk potensiale og risikovilje og der Koreografilaboratoriet vil være det rette forumet for å gi deres kunstnerskap utfordring og muligheter. Utvalget har blitt en blanding av både nyetablerte og mer erfarne dansekunstnere.

Deltagere fra tidligere år har ikke blitt prioritert.

Carl Aquilizan dis_func

Carl Aquilizan (f.1994) har sin utdannelse fra Leeds, men bor og virker i Oslo. Han vil sammen med seks utøvere utforske hva som skjer fysisk når man holder emosjoner innestengt. Utforskningen henter inspirasjon fra Butoh og ekspresjonisme.

Karen Eide Bøen Danseskrivesolo

Karen Eide Bøen (f.1986) bor og virker i Bergen og vil i stykket “Danseskrivesolo” ta utgangspunkt i egne «100 spørsmål om å jobbe bærekraftig som scenekunstner» og det “å være en kunstner i en liten by i utkanten av utkanten av Europa”. Gjennom dette arbeidet vil hun utforske selv- posisjonering og det lokale blikket dypere.

Chollada Phinitduang Me, Myself and I

Chollada Phinitduang (f.1990) er halvt norsk og halvt thai og bor og virker i Oslo. Hun vil presentere et stykke sammen med danser Elise Austad. Med inspirasjon fra store artister som Beyoncé og Billie Holiday sin interaksjon med begrepet “Me, Myself and I” og ulike kulturers forskjellige holdninger til jeg-et og vi-et, går utøverne inn i et univers med mange både pop-kulturelle, historiske og sosiologiske referanser til “ The ego”.

Jens Trinidad Alma

Jens Trinidad (f.1987) bor og virker i Oslo. Han vil sammen med danser Hugo Marmelada kroppsliggjøre musikkens hjerte og sjel i prosjektet “Alma”. Gjennom sine allsidige bakgrunner innen hip-hop og lange erfaring med samtidsdans vil de utforske musikkens påvirkning på deres og publikums kropp.

Jonas Øren Somewhat Deconstructed

Jonas Øren (f.1988) er fra Høyanger, men bor og virker i Oslo. Øren har bakgrunn i klassisk ballett og vil i prosjektet undersøke hva det vil si å portrettere seg selv som en Forsythe danser, gjennom å dekonstruere verket “In the middle somewhat elevated” av William Forsythe. Øren vil gjennom dette undersøke selvportrettering i dagens samfunn.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus