• Foto Tale Hendnes 2 81Foto Tale Hendnes 2 81

    Kronikk

    Rettigheter kommer ikke av seg selv!

    Å være en dansekunstner er en kunst i seg selv. ​​En liv uten økonomiske og sosiale rettigheter, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. ​