Hva leter du etter?

Åpen Invitasjon – Koreografilaboratoriet 2020

Koreografilaboratoriet er en fin mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre dansekunstnere i Norge. En jury velger ut fra innkomne søknader koreografer som får presentere sine arbeider.

Foto Tale Hendnes 17

Dansens Hus vil styrke mulighetene for unge, profesjonelle dansekunstnere ved å legge til rette for uformelle visninger. Etter stor pågang av søkere til Koreografilaboratoriet både siden 2017, inviterer vi igjen dansekunstnere under 40 år fra hele landet til å vise verkstedsprosjekter (work in progress) eller ferdige prosjekter på Dansens Hus i mai 2020. En uavhengig jury vil foreta utvelgelsen og svar vil forekomme i uke 45. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen.

Dansens Hus tilbyr:

- honorar
- enkelt lysdesign og enkelt festivaloppsett
- 2 tekniske prøver á 5 timer
- koreografisk veiledning
- formidling gjennom Dansens Hus sine kommunikasjonsflater

Arbeidet må være enkelt å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk på Studioscenen.

Kriterier til søkere:

- være profesjonell dansekunstner under 40 år
- søkere må være ferdigutdannet. Koreografer under utdanning vil ikke bli prioritert.
- bo og virke i Norge
- ferdige eller uferdige verk på maks 15 minutter
- du må være tilgjengelig for prøver og visninger innenfor uke 16-19
- selv være ansvarlig for musikkrettigheter og andre rettigheter
- selv sørge for øvrig produksjonstid og finansiering
- arbeidet må være enkelt å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk

Et digitalt søknadsskjema må fylles ut, hvor følgende info trengs:

- Kontaktinfo
- Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider). Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde informasjon om hvilke andre utøvere og samarbeidspartnere som er med i prosjektet.
- CV
- Tekniske ønsker og behov
- Link til én film som viser aktuelt eller tidligere arbeid. (maks 20 min).

Du kan søke på nytt selv om du ikke har blitt valgt ut tidligere år.

Eventuelle spørsmål sendes til nadine@dansenshus.com

Søknadskjema finner du her

Frist for innlevering er mandag 14 oktober kl. 23:59

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus