Da forbudstiden kom til Norge

Året var 1989. Det er kanskje få år i verdenshistorien som har formet historien slik nettopp dette året gjorde, og som vi ser ringvirkninger av den dag i dag med den pågående krigen i Ukraina.

Artikkel

    Verden var igjen gjennom et voldsomt politisk trykk med Sovjetunionen som bakteppe og delingen av Europa sto for fall. Glasnost og Perestrojka var ord som hang i luften og vitnet om tøvær i luften mellom øst og vest. Sovjetunionen vaklet. DDR regimet vaklet og 1989 var også året da verden var vitne til at gjerdene mellom øst- og vest Europa falt. Fred og forsoning lå i luften. Også i Norge var det tøvær, men av et helt annet kaliber. Det særnorske forbudet mot skateboard ble nemlig opphevet i 1989. Da hadde skating vært forbudt i Norge siden 1978 - som det eneste landet i verden!

    Skjermbilde 2023 08 30 kl 14 32 12