Foto Tom Akinleminu

SOFT TARGET

SOFT TARGET, 05. - 06. April 2014

SOFT TARGET,
05. - 06. April 2014

Islandske Margrét Sara Guðjónsdóttir har markert seg som en nyskapende, utfordrende og svært interessant dansekunstner. Hun skapt forestillinger og installasjoner som vekker stadig større interesse i kunstverdenen. Få også med deg gratis foredrag med Margret Sara lørdag 5. april kl 17.00.
    0
  • StageMain stage

Dates & times

  • 05. April - 19:00
  • 06. April - 19:00

- I think that you are a very interesting person. So I decided to use the chance to get to know you but there is simply not enough time to convince you of anything. With this in mind - consider that there is nothing between us but a fleeting bundle of perceptions. All we can do is stare until the only question that remains is, which side of the mirror are you on?
- Gordon Spragg

Margrét Sara Gudjónsdóttir presenterer et dansearbeid som videreutvikler hennes undersøkelser av hvordan avstand oppstår mellom subjekt og blikk, det personlige og det distanserte. Med seg på reisen har hun musiker Peter Rehberg (PITA) og kunstneren Gordon Spragg. Sistnevnte har forfattet forestillingens tekst med utgangspunkt i digitalt søppel.

Forestillingen problematiserer hvordan lek med identiteter kan utslette tillitsfull, mellommenneskelig samhørighet. Tilskuerne gis mulighet til å granske hvordan de betrakter, fornemmer, projiserer, reagerer og skaper med i situasjonen som forestillingen tilbyr. Ved å undersøke ubevisste mønstre og dermed oppnå en indre dialog, kan publikum ta stilling til hvordan de fungerer i forestillingssituasjonen og ellers.

Varighet: 40 minutter

BONUS: 
-FOREDRAG: Margret Sara Gudjonsdottir holder gratis foredrag lørdag 5. april kl 17.00 på Studioscenen.

-ETTERSNAKK etter forestillingen lørdag 5. april, ca 20.00.

-SE FORESTILLINGEN MED EKSPERT søndag 6. april.
Cecilie Lindemann Steen holder en uformell forestillingsintroduksjon 18.30 i foajeen, og inviterer de som vil til en uformell prat etter forestillingen. 

Om Ekspertkonseptet:
På en uformell og personlig måte kan du nå få eksperthjelp når du ser forestillinger på Dansens Hus. 6. april kan du møte opp 18.30 i Foajeen og få snakke med vår ekspert på feltet, Cecilie Lindemann Steen. Det du kan forvente deg er en liten, uformell introduksjon til forestillingen og dansekunstneren/e, og like etter forestillingen mulighet til å snakke litt om forestillingen. Kanskje får du også hjelp til å forstå; eller kanskje til å nettopp ikke forstå det du har sett.

Konsept/ regi/koreografi: Margrét Sara Gudjónsdóttir
Danser/koreograf: Johanna Chemnitz
Tekst: Gordon Spragg
Lyd: Peter Rehberg

Samproduksjon: The city funds of Reykjavik/ Reylkavíkurborg, Ballhaus Ost theater Berlin, Reykjavik Dance Festival

www.panicproductions.is