Hva leter du etter?

Jesus sa: Gå nå du, Maria, jeg orker ikke mer..., 10.–12. October 2008

Jesus sa: Gå nå du, Maria, jeg orker ikke mer...,
10.–12. October 2008

Spilles: Fri 10. Oct 2008 Sat 11. Oct Sun 12. Oct
Mari Boine og Liv Hanne Haugen

Dans og musikk er uløselig knyttet til hverandre. Musiker Mari Boine og Danseren Liv Hanne Haugen ser nærmere på dette
samspillet i skjæringspunktet mellom en konsert og en danseforestilling.

If you do not take out what is inside
then what is inside will take you,
but what if you take out what
is inside, then what is inside will save you.

- Jesus is The Gnostic Gospels’ av E. Pagels.

I denne forestillingen undersøkes stemmen og dansen side om side, sammen eller hver for seg. Det forskes på hvordan disse uttrykkene utfyller og beriker hverandre. Dette er også et møte mellom to scenekunstformer; en danseforestilling og en konsert, og et møte mellom to nordnorske kvinner fra to ulike kulturer. Hvilke bevegelser og sanger kan oppstå i rommene mellom? Ved å bruke noen av ritualenes parametre som strekk av tid, repetisjon og flyt, undersøkes sammenhengen mellom hverdagslige handlinger og ritualer.

Urpremiere 10. oktober.

Ide og konsept: Mari Boine og Liv Hanne Haugen
Utøvere: Mari Boine og Liv Hanne Haugen
Regi:Indra Lorentzen
Musikere: Gunnar Augland, Ole-Jørn Myklebust, Bjørn-Charles Dreyer.
Installasjon: Lawrence Malstaf
Produksjon: Haugen Produksjoner v/Anne Katrine Haugen

Støttet av: Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd og Sámediggi (Sametinget)
Takk til Tromsø Kulturskole

Forestillingen vises i samarbeid med Ultima

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus