Foto Chrisander Brun 3

Avgangsforestilling, 19. - 24. April 2012

Avgangsforestilling,
19. - 24. April 2012

Koreografistudentene ved Kunsthøgskolen viser sine eksamensforestillinger på Dansens Hus. Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad og Eivind Seljeseth er de tre avgangsstudentene som skal vise sine masterforestillinger på Dansens Hus.
    0
  • StageMain stage

Dates & times

  • 19. April - 17:00
  • 20. April - 17:00
  • 22. April - 17:00
  • 23. April - 17:00
  • 24. April - 17:00