Workshop: Mathilde Caeyers

I denne workshopen, ledet av Mathilde Caeyers, Eirik Dreyer Sellevoll og Stian Bergdølmo, vil man lære repertoar fra forestillingen New Religion med et spesifikt fokus på duettarbeid. De tre vil lære bort en frase som utspiller seg i scenografien mens den beveger på seg. Deltakerne får muligheten til å danse i scenografi-installasjonen og erfare hvordan det føles å bli ledet av den.

Practical information:
Time: 12:00-14:00
Date: 10.09.22
Registration: ticket sales@dansenshus.com
The workshop is free and open to everyone.
Wardrobes not available. Workshop participants must arrive fully warmed up.


Om kunstneren:
Mathilde Caeyers er norsk/belgisk dansekunstner med base i Tromsø. Etter endt bachelor i dans fra The Liverpool Institute for Performing Arts i 2018 har hun skapt 4 danseforestillinger, hvorav to har blitt valgt ut til turné med DansenettNorge. Mathilde jobber med dans og installasjonskunst i tett samsvar med hverandre og utforsker tematikk rundt menneskelig eksistens om for eksempel fri vilje, bevissthet, autonomi og transhumanisme. I hennes kunstnerskap forsøker hun å g tilsynelatende fjerntliggende idéer, konsepter og situasjoner holdepunkt i samtiden for å oppfordre til flere spørsmål enn svar om vår kollektive virkelighetsoppfatning. Mathilde er science-fiction entusiast og lar seg inspirere av sjangerens iboende evne til filosofisk undring om fremtiden og nåtiden.