Søk Koreografilaboratoriet 2024

Søknadsportalen for neste utgave av Koreografilaboratoriet er nå åpen.

Microsoft Teams image 4

Dansens hus vil styrke mulighetene for profesjonelle skapende dansekunstnere og koreografer i hele Norge ved å legge til rette for et laboratorium for danse- og koreografiutvikling. Her vil prosjekter i ulike faser – fra idéstadiet, work-in-progress, til et sted mellom forprosjekt og ferdig utviklet forestilling – få mulighet til å videreutvikles og fremføres med produksjonsfaglig, dramaturgisk veiledning og mentoring. Koreografilaboratoriet avsluttes med forestillinger på Studioscenen ved Dansens Hus, der man sammen med andre dansekunstnere får vise arbeidet for publikum i profesjonelle rammer.

Skapende dansekunstnere og koreografer i alle aldre og stadier av karrieren er velkommen til å søke.

En jury vil gjøre en seleksjon på bakgrunn av innsendt søknad og prosjektbeskrivelse. De utvalgte kunstnerne offentliggjøres i uke 1 2024 Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen.


Søknadskjema finner du her

Frist for innlevering er søndag 26. november
Dansens Hus tilbyr

Produksjonstilskudd (utbetales som honorar mot faktura):
Solo: kr 25.000, – duo: kr 35.000, – trio/gruppe: kr 45.000, –

Det gis ikke andre tilskudd utover dette. Evt. annen finansiering av prosjektet på Dansens Hus må legges frem i budsjett.

Enkelt lysdesign og enkelt teknisk oppsett.
Det kan ikke være store krav til teknikk og scenografi. Dette betyr ikke lav kvalitet, men at det er gjennomførbart i forhold til de rammene som legges til grunn. Det er ikke mulig med en krevende lysdesign eller store scenografiske elementer, da det er begrenset prøvetid og omriggsmuligheter under visningene. DH stiller ikke med lyddesign, kun lydtekniker til avvikling.

 • 2 tekniske sceneprøver á 5 timer + generalprøve.
 • Koreografisk/dramaturgisk veiledning.
 • Produksjonsveiledning.
 • Formidling gjennom Dansens Hus sine kommunikasjonsflater og veiledning i utforming av kommunikasjonstekster etter behov.
 • Dokumentasjonsopptak av arbeidet.
 • 3 visninger for publikum på Dansens Hus 14., 15. og 16. mai, sammen med de øvrige verkene som plukkes ut.Søknadskriterier

Du er

 • Profesjonell dansekunstner / koreograf.
 • Ferdig utdannet. Koreografer under utdanning vil ikke bli prioritert.
 • Bor og virker i Norge. Dansens Hus har ikke mulighet til å dekke utgifter til reise og opphold.

Prosjektet du søker med

 • Skal fortrinnsvis være et verk under utarbeidelse på ca. 15-20 minutter. Vi aksepterer også søknader med ferdige verk, men vil prioritere verk under utvikling.
 • Må være tilgjengelig for prøver og visninger i uke 18, 19 og 20.
 • Må være enkelt å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk.
 • Du må selv sørge for prosjektgjennomføring, prøvetid og finansiering utover det som inngår i pakken fra Dansens Hus. Dette skal må vises til i budsjettet.
 • Du er selv ansvarlig for musikkrettigheter og andre rettigheter.

Slik søker du

Følg lenken under for digitalt søknadsskjema. Søknadene skal inneholde

 • Kontaktinfo
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde beskrivelse av prosjektet, informasjon om hvilke andre utøvere og samarbeidspartnere som er med i prosjektet og gjennomføringsplan. Beskriv også dine tekniske ønsker og behov i prosjektbeskrivelsen.
 • Din CV (maks 1 side per deltaker)
 • Enkelt budsjett som viser utgifter og inntekter for prøvene og visningene ved Dansens Hus.
 • Lenke til én film som viser aktuelt eller tidligere arbeid. (maks 20 min).

Merk:
Du kan søke på nytt selv om du ikke har blitt valgt ut tidligere år.
Hver søker kan maksimalt søke med to ulike prosjekter.

Eventuelle spørsmål sendes til prosjektleder Jo Even Bjørke: joeven@dansenshus.comSøknadskjema finner du her

Frist for innlevering er søndag 26. november