Landing ruve september 2022 18

RUVE, Landing (NO)

Dansen danses. Hodet en vei, hoftene den andre. Tre kropper som siger, ser og hinker - tegner veier blant trær, hunder, trikker og folk.

Artikkel

    Uinvitert dukker vi opp og blander oss inn i stedets rutiner og rytmer. En mild insistering, innsirkling, utbretting. Samstemt sving til lyden av grus, seks åpne håndflater, stein under skoa.

    RUVE er et danseverk laget i og for offentlig rom. Utgangspunktet for RUVE var å skape et offentlig kunstverk på dansens premisser. Kan vi med kroppen som utgangspunkt og materiale, et avgrenset tidsintervall, og vår relasjonelle, lyttende utøverkompetanse, skape en opplevelse av bestandighet, og slik innta et offentlig rom som om vi var plassert der for «evigheten»? Med RUVE ønsker vi å gi publikum en kunsterfaring i en situasjon hvor de ikke er forberedt på å møte scenekunst; på vei til jobben, butikken eller barnehagen.

    I 2023 skal vi gjennomføre RUVE hver mandag og onsdag gjennom hele året, totalt 104 ganger, på fast tid og sted, uavhengig av vær og føre eller om det er hverdag, ferie eller helligdag (mandager kl 9.00 på Tøyen Torg og onsdager kl 8.30 på Annette Thommessens plass). RUVE vil i tillegg besøke noen andre plasser og steder i Oslo i løpet av året - som under DIGG-FEST, der vi gjør RUVE hver morgen hele festivaluka, på ulike steder i Bydel Gamle Oslo.