Hovedscenen skra

PRØVEROM

Dansens Hus har ledige prøverom.

Foto: Tanguy Nédélec
Aktuelt

  Dansens Hus ønsker å gi profesjonelle dansekunstnere som er bosatt og virksomme i Norge tilgang til gratis prøvelokaler med og uten teknisk assistanse. Dansekunstnere som ikke allerede er co-produseres eller er kuratert gis prioritet.
  Dansens Hus har to scener, Hovedscenen og Studioscenen. Her er det stor aktivitet med visning av mellom 40 – 45 produksjoner i året. Likevel har vi noe ledig tid mellom forestillingene, og det er disse dagene vi nå ønsker å tilby til dansekunstnere som en forsøksordning.

  Vi tilbyr 2 ulike typer fasilitering:
  1. Prøverom (hovedscenen eller studioscenen) med dansematter og tilgang til enkelt lydanlegg (uten annen tilgang til teknikk eller teknisk bemanning).
  2. Prøverom (hovedscenen eller studioscenen) med dansematter - hvor vi kan imøtekomme enkle tekniske behov etter avtale.

  Tilgjengelige datoer

  Hvordan søke:
  Send en kort prosjektbeskrivelse på maks 1 A4 side med ønsket dato og scene samt en kort CV på maks 1 A4 side. Dokumentene sendes inn i PDF – format til Margrethe Rylander (margrethe@dansenshus.com) innen torsdag 27.april kl: 13:00.