Podcast: fieldworks

I denne episoden snakker Yukiko Shinozaki og Heine Avdal om hva som ligger bak deres nesten 25 år gamle koreografiske prosjekt – kompaniet fieldworks. I tillegg snakker de om sitt siste prosjekt, until, arbeidsmetoder, kaffe og quiz.

Hør episoden her